Tasainen 7 % tuotto!

Korkeatuottoinen on vaivaton ja tuottava sijoitusmuoto!

GF Money Consumer Finance Oy:n C-sarjan osakeanti on merkitty täyteen 15.3.2019. Antiin ei voi tehdä enää merkintöjä.

Turvallinen

Ulkopuolisille sijoittajille suunnattu palvelu on toiminut luotettavasti jo tammikuusta 2013. Nykyään Korkeatuottoisella on jo yli 1000 sijoittajaa – ja määrä kasvaa jatkuvasti! Yhtiön vahva tase ja yli 40 %:n omavaraisuusaste tuovat sijoittajille turvaa.

Tuottava

Korkeatuottoisen kautta tehdyille sijoituksille maksetaan 3-7 % vuosituottoa. Korkeimman 7 % vuosituoton sijoitukselle saa sijoituksen kestäessä vähintään kuusi kuukautta.

Vaivaton

Kuukausittain maksettava, suhdanteista riippumaton seitsemän prosentin vuosituotto on sitä mitä moni sijoittaja kaipaa: osakkeiden merkinnän jälkeen ei tarvitse tehdä mitään, osingot tilitetään automaattisesti kuukausittain.

Kauppalehden analyysiyksikkö, Balance Consulting analysoi vuosittain suomalaisten yritysten menestystä ja luokittelee yritykset taloudellisen menestyksen mukaan.  Arvio taloudellisesta menestyksestä muodostuu liikevaihdon kasvun, kannattavuuden, tuloksen, maksuvalmiuden, omavaraisuuden ja riskinsietokyvyn mukaan.

Balance Consulting on luokitellut GF Money Consumer Finance Oy:n täyden viiden tähden yritykseksi. Tämä kertoo vakiintuneesta toiminnasta, vakaasta kasvukehityksestä, hyvästä tuloksesta ja kannattavuudesta, vahvasta rahoitusrakenteesta sekä jatkuvan toiminnan turvaavasta maksuvalmiudesta.

Ajankohtaista

Facebook