Tasainen 7 % tuotto!

Korkeatuottoinen on vaivaton ja tuottava sijoitusmuoto!

Turvallinen

Ulkopuolisille sijoittajille suunnattu palvelu on toiminut luotettavasti jo tammikuusta 2013. Nykyään Korkeatuottoisella on jo yli 1000 sijoittajaa – ja määrä kasvaa jatkuvasti! Yhtiön vahva tase ja yli 40 %:n omavaraisuusaste tuovat sijoittajille turvaa.

Tuottava

Korkeatuottoisen kautta tehdyille sijoituksille maksetaan 3-7 % vuosituottoa, josta 75 % on verovapaata tuloa. Nettotuotto yli 6 kk sijoitukselle on 6.5 %, jos sijoittajan saamat osingot ovat vähemmmän kuin 150 000 € / v.

Vaivaton

Kuukausittain maksettava, suhdanteista riippumaton seitsemän prosentin vuosituotto on sitä mitä moni sijoittaja kaipaa: osakkeiden merkinnän jälkeen ei tarvitse tehdä mitään, osingot tilitetään automaattisesti kuukausittain.

Ajankohtaista

Facebook