Vaihdanta­kelpoiset
A-osakkeet

Osakkeet on listattu Privanet-jälkimarkkinalla, jossa voit ostaa ja myydä osakkeita.

Päivitys 15.6.2021: Privanet on toistaiseksi joutunut keskeyttämään kaupankäynnin jälkimarkkinapaikallaan.

A-osakkeilla on täydet
osakkaan oikeudet

Yhtiön päätöksiin vaikuttaminen

A-osakkeilla on äänioikeus yhtiökokouksessa, jolloin niillä pääsee vaikuttamaan yhtiön päätöksiin ja kehitykseen.

A-osakkeet hyötyvät yhtiön arvonkehityksestä

A-osakkeilla pääsee mukaan yhtiön arvon kehitykseen ja omistuksen arvon kehitystä voi seurata Privanet-jälkimarkkinalla.


A-osakkeilla on useita etuja, joita etuosakkeilla ei ole

Etuosakkeita mahdollista vaihtaa A-osakkeiksi vain rajoitetusti

GF Money Consumer Finance järjesti 21.9.-2.10.2020 konversioannin, jossa etuosakkeita pystyi vaihtamaan A-osakkeiksi. Mahdollisista uusista konversioanneista ilmoitetaan myöhemmin.

  • Yhtiö voi tarjota erillisissä konversioanneissa mahdollisuutta konvertoida etuosakkeet A-osakkeiksi.
  • Etuosakkeita ei voi konvertoida A-osakkeiksi, muuten kuin konversioantien aikana.
  • A-osakkeita on yhteensä 5 508 900 kpl.
Image

A-osakkeiden ja etuosakkeiden vertailu

A-osakkeilla on äänivalta. Osakkaat pääsevät vaikuttamaan yhtiökokouksessa yhtiön kehitykseen.

Etuosakkeilla ei ole äänioikeutta.
A-osakkeenomistajat pääsevät osalliseksi mahdolliseen arvonnousuun.

Etuosakkeilla ei ole arvonnousupotentiaalia.
A-osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Privanet-jälkimarkkinalle, jossa niitä voi ostaa ja myydä.

Yhtiöjärjestyksen mukaan etuosakkeet ovat siirtokelvottomia. Etuosakkeilla ei voi käydä kauppaa.
Yhtiön tavoitteena on maksaa A-osakkeille osinkoa. Voitonjako A-osakkeille edellyttää, että yhtiöllä on voittovaroja. Osingonjako ei saa vaarantaa kasvutavoitteita tai taloudellista asemaa, maksukykyä tai muita velvoitteita kuten esimerkiksi osingonmaksua etuosakkeille.
Saatat menettää sijoitetun pääomasi molemmissa.
Osinkojen verokohtelu on molemmissa sama.
A-osakkeilla on toissijainen oikeus osinkoon ja varojenjakoon purkutilanteessa.

Etuosakkeilla on etuoikeus vain kiinteään osinkoon ja purkutilanteessa etuoikeus korkeintaan etuosakkeen merkintähintaan.