Alustavia tietoja toiminnan tuloksesta loka-joulukuussa 2017

GF Money Consumer Finance Oy:n liiketoiminta kehittyi positiivisesti ja kauden voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja kasvoi 220 % vuoden 2016 loka-joulukuuhun verrattuna.

Liikevaihto loka-joulukuussa 2017 oli 3 575 tuhatta euroa. Tämä oli 5,6 % enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2016. Kauden voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 1 349 tuhatta euroa (422 tuhatta euroa vuonna 2016). Oma pääoma 31.12.2017 oli 30 508 tuhatta euroa (18 018 tuhatta euroa 31.12.2016) ja rahoitustoiminnan saatavat 35 205 tuhatta euroa (18 500 tuhatta euroa 31.12.2016).

Liiketoiminta on lähtenyt hyvin käyntiin myös vuoden 2018 alkupuolella. Tiedotamme lisää toimintamme tuloksesta mahdollisimman pian tilintarkastuksen valmistuttua.

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia lukuja. Vaikka alustavat arviot perustuvat parhaaseen näkemykseemme, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tehdyistä arvioista ja oletuksista.

 

Aiheeseen liittyvät artikkelit