Korkeatuottoinen.fi

Tunnusluvut kuukausittain

GF Money Consumer Finance Oy raportoi sijoittajille säännöllisesti toiminnan kehittymisestä. Tilinpäätös julkaistaan heti sen valmistuttua. Avaintunnusluvuista raportoidaan Ajankohtaista -osiossa. Tuloslaskelma ja tase julkaistaan neljännesvuosittain.

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia lukuja. Vaikka arviot perustuvat sen hetkiseen parhaaseen näkemykseemme, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tehdyistä arvioista ja oletuksista.