Kirjoitukset kirjoittajalta - Korkeatuottoinen

Tuloslaskelma ja tase 1.1.–30.9.2021

Julkaisimme sivustomme Taloudellinen informaatio -osiossa tilikauden 1.1.2021–31.12.2021 kolmannen kvartaalin tuloslaskelman ja taseen. Myös päivitetyt avainluvut ovat nähtävissä Konsernin tunnuslukuja -osiossa. 1.1.–30.9.2021 yhteenveto liikevaihto 12 385 758,05 euroa voitto (tappio) ennen veroja -437 581,07 Tulolaskelma ja tase 1.1.–30.9.2021 (.pdf) Tilikauden 1.1.2021–31.12.2021 luvut ovat tilintarkastamattomia lukuja. Vaikka alustavat arviot perustuvat parhaaseen näkemykseemme, on mahdollista, että toteumat poikkeavat…

Katsaus liiketoimintaan 3.11.2021

Väliaikaisen korkokaton poistumisella on positiivinen vaikutus yhtiön kannattavuuteen Suomessa. Olemme lisäksi saaneet uudelleenrahoitettua lokakuussa 2021 erääntyneet lainat. Yhtiön taloudellisen tilanteen vuoksi etuosakkeiden lunastukset ja osingonmaksu pysyvät kuitenkin keskeytettyinä. Yhtiö arvioi vuoden 2020 tilinpäätöksessään, että sen hetkiset kassavarat riittävät nykytasoisen toiminnan rahoittamiseen vuoden 2021 kolmannelle neljännekselle saakka. Yhtiö on saanut uudelleenrahoitettua lokakuussa 2021 erääntyneet lainat, ja…

Väliaikaisen korkokaton voimassaolo päättyy

Kulutusluottojen kymmenen prosentin enimmäiskoron ja suoramarkkinointikiellon voimassaolo päättyy tänään. Kuluttajansuojalakia muutettiin koronaviruksen vuoksi 1.7.2020 ja väliaikainen lakimuutos sai jatkoa 1.1.2021. Väliaikaisen korkokaton aikana kulutusluotoista on saanut periä enintään 10 prosentin korkoa. Lisäksi kulutusluottojen suoramarkkinointi on ollut kokonaan kiellettyä. Väliaikaisen korkokaton päättymisen jälkeen voimaan jää syyskuussa 2019 asetettu 20 prosentin korkokatto. Tämä korkokatto ei kuitenkaan koske…

Tuloslaskelma ja tase 1.1.–30.6.2021

Julkaisimme sivustomme Taloudellinen informaatio -osiossa tilikauden 1.1.2021–31.12.2021 ensimmäisen puolivuotisjakson tuloslaskelman ja taseen. Myös päivitetyt avainluvut ovat nähtävillä Konsernin tunnuslukuja -osiossa. 1.1.–30.6.2021 yhteenveto liikevaihto 8 020 872,13 euroa voitto (tappio) ennen veroja -189 134,32 euroa Tuloslaskelma ja tase 1.1.-30.6.2021 (.pdf) Tilikauden 1.1.2021 – 31.12.2021 luvut ovat tilintarkastamattomia lukuja. Vaikka alustavat arviot perustuvat parhaaseen näkemykseemme, on mahdollista, että toteumat…

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

GF Money Consumer Finance Oy:n A-osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 30.6.2021 klo 13.00 Helsingissä. Yhtiö suhtautuu koronavirusepidemiaan erittäin vakavasti. Yhtiökokous ja esitykset pidetään mahdollisimman lyhyenä, ja kokouksessa käsitellään vain yhtiökokouskutsun mukaiset, välttämättömät asiat. Yhtiökokouksessa ei järjestetä tarjoilua. Vallitsevan koronavirusepidemiatilanteen johtuen, osakkeenomistajia pyydetään olemaan tulematta henkilökohtaisesti kokouspaikalle ja osallistumaan yhtiökokoukseen ensisijaisesti asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajat…

Tuloslaskelma ja tase 1.1.-31.3.2021

Julkaisimme sivustomme Taloudellinen informaatio -osiossa tilikauden 1.1.2021-31.12.2021 ensimmäisen kvartaalin tuloslaskelman ja taseen. Myös päivitetyt avainluvut ovat nähtävillä Konsernin tunnuslukuja -osiossa. 1.1.-31.3.2021 yhteenveto liikevaihto 3 990 110,06 euroa voitto ennen veroja 42 463,87 euroa Tuloslaskelma ja tase 1.1.-31.3.2021 (.pdf) Tilikauden 1.1.2021 – 31.12.2021 luvut ovat tilintarkastamattomia lukuja. Vaikka alustavat arviot perustuvat parhaaseen näkemykseemme, on mahdollista, että…

Kaupankäynti Privanetissä keskeytynyt

Yhtiön äänivaltaiset A-osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena Privanetin jälkimarkkinapaikalla. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) julkaiseman raportin ja finanssivalvonnan tekemän tulkinnan perusteella Privanet on joutunut toistaiseksi keskeyttämään kaupankäynnin jälkimarkkinapaikalla. Privanet selvittää potentiaalisia vaihtoehtoja, jotta se voisi tarjota mahdollisuuden käydä kauppaa listaamattomien yhtiöiden osakkeilla. GF Money Consumer Finance Oy selvittää tilannetta ja kartoittaa aktiivisesti myös muita mahdollisuuksia kaupankäynnin jatkamiseksi….

Vuoden 2020 tilinpäätös julkaistu

Olemme julkaisseet tilikauden 1.1.2020–31.12.2020 tilintarkastetun tilinpäätöksen GF Money Consumer Finance Oy:n osalta. Pääset tutustumaan tilinpäätökseen sivuston taloudellinen informaatio -osiossa. Yhtiön tulosta ja taloudellista asemaa tilikaudella 1.1.2020 – 31.12.2020 kuvaavat seuraavat tunnusluvut: GFMCF Oy GFMCF konserni Rahoitustoiminnan saatavattilikauden lopussa 31,29 m€ 55,39 m€ Liikevaihto 7 810 632 € 17 459 112 € Liikevoitto (-tappio) -1 366…

Lähivuosien liiketoimintasuunnitelma

Väliaikainen korkokatto on vaikeuttanut liiketoimintaa Suomessa ja sen kesto voi olla ennakoitua pitkäaikaisempi, minkä johdosta kehitämme liiketoimintaamme vastaamaan uutta toimintaympäristöä. Poikkeusoloista huolimatta liiketoimintamme jatkuu normaalisti jokaisessa toimintamaassamme. Kuluttajalainojen toimintaympäristö on muuttunut haasteellisemmaksi viime vuosien aikana johtuen mm. korkokattosääntelyn tiukentumisesta sekä koronaviruksen aiheuttamista väliaikaisista sääntelyistä. Toimintaympäristön muutosten takia kannattavuutemme Suomessa on heikentynyt, ja siirrämme liiketoimintamme fokusta…

Virtuaalinen Mastercard-luottokortti

Olemme lanseeranneet asiakkaillemme virtuaaliset Mastercard-luottokortit Olemme laajentaneet tutkimus- ja kehitystyötämme ratkaisuihin, joilla pääsemme lähemmäs kuluttajien ostotapahtumia. Ensimmäinen julkaistu tuote on virtuaalinen Mastercard-luottokortti, jonka lanseerasimme alkuvuodesta 2021. Mastercard-luottokorttien avulla pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä monipuolisemmin ja vastaamaan heidän muuttuviin tarpeisiin. Pystymme hyödyntämään Mastercardista saatavaa dataa myös muussa luotonannossamme ja näin ollen parantamaan lainakantamme laatua. Luottokorttien sääntely Mastercard…