Tunnusluvut kvartaaleittain

GF Money Consumer Finance -konserni raportoi sijoittajille säännöllisesti toiminnan kehittymisestä. Tilinpäätös julkaistaan heti sen valmistuttua. Tuloslaskelma ja tase sekä tunnusluvut julkaistaan neljännesvuosittain.

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia lukuja. Vaikka arviot perustuvat sen hetkiseen parhaaseen näkemykseemme, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tehdyistä arvioista ja oletuksista.

Yhtiön aiemmin raportoimat Suomen liiketoimintojen kuukausittaiset avainluvut löytyvät arkistosta.

Liikevaihto

Voitto ennen veroja

Liiketoiminnan kulut sis. rahoituskulut

Rahoitustoiminnan saatavat

Oma pääoma

Vähemmistöosuudet

(B-, C-, D- ja E-sarjan osakkeet sekä muut vähemmistöosuudet)

Vieras pääoma