Korkeatuottoinen.fi

Tunnusluvut kuukausittain

GF Money Consumer Finance Oy raportoi sijoittajille säännöllisesti toiminnan kehittymisestä. Tilinpäätös julkaistaan heti sen valmistuttua. Avaintunnusluvuista raportoidaan Ajankohtaista osiossa kuukausittain. Tuloslaskelma ja tase julkaistaan neljännesvuosittain.

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia lukuja. Vaikka arviot perustuvat sen hetkiseen parhaaseen näkemykseemme, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tehdyistä arvioista ja oletuksista.