C-sarjan osakeanti on jälleen avoinna

Korkeatuottoinen.fi -palvelun kautta voi 10.8.2018 alkaen merkitä GF Money Consumer Finance Oy:n C-sarjan osakkeita. Osakkeille maksetaan 7 %:n vuosittaista osinkotuottoa, kun sijoitusaika on yli kuusi kuukautta.

C-sarjan osakeannissa on merkittävänä 20 000 osaketta 500 euron merkintähintaan. Annin koko on siten 10 miljoonaa euroa. Osakkeita on tällä hetkellä merkittävänä 13 430 kpl / 6 715 000 euroa.

Osakkeille maksetaan tasaista vuosituottoa ja ilman määräaikaisuuksia

C-sarjan osakkeille maksetaan 7 %:n vuosittaista osinkotuottoa, kun sijoitus kestää vähintään kuusi kuukautta. Alle kolmen kuukauden sijoituksille maksetaan 3 %:n vuosittaista osinkotuottoa ja kolmen–kuuden kuukauden sijoituksille maksetaan 5 %:n vuosittaista osinkotuottoa.

Osinkotuotot maksetaan sijoittajan pankkitilille kuukausittain. Sijoitusta tehdessä ei tarvitse tietää sijoitusaikaa, koska osinkotuotot maksetaan takautuvasti sijoitusajan mukaisesti.

Yhtiö sitoutuu lunastamaan osakkeet takaisin, joten osakesijoitukset voi irtisanoa koska tahansa ja sijoitettu summa palautetaan asiakkaan pankkitilille. Alle 100 000 euron sijoituksissa lunastamisaika on enintään 14 päivää ja yli 100 000 euron sijoituksissa enintään 90 päivää lunastusvaatimuksen esittämisestä.

Tee sijoitus

Osakeantiehdot ja yhtiöjärjestys

Yhtiön osakkeet eivät ole arvopaperimarkkinalain mukaisia arvopapereita. Niistä ei laadita arvopaperimarkkinalain mukaista esitettä tai muutoin sovelleta arvopaperimarkkinalain säännöksiä.