C-sarjan uusi osakeanti on käynnistynyt

Korkeatuottoinen.fi -palvelun kautta voi 24.1.2017 alkaen merkitä Lainasto Oy:n C-sarjan osakkeita. Lainasto Oy:n hallitus on yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla päättänyt uudesta suunnatusta osakeannista. Osakkeille maksetaan 7 %:n vuosittaista osinkotuottoa, kun sijoitusaika on yli kuusi kuukautta.

Lainasto Oy:n aiemmat osakeannit ovat houkutelleet Korkeatuottoinen.fi -palvelun pariin yli 1500 sijoittajaa ja osakkeita on merkitty 30 miljoonalla eurolla. Nyt käynnistyvässä uudessa C-sarjan osakeannissa on merkittävänä 20 000 osaketta 500 euron merkintähintaan. Annin koko on siten 10 miljoonaa euroa.

Osakkeille maksetaan tasaista vuosituottoa ja ilman määräaikaisuuksia

C-sarjan osakkeille maksetaan 7 %:n vuosittaista osinkotuottoa, kun sijoitus kestää vähintään kuusi kuukautta. Alle kolmen kuukauden sijoituksille maksetaan 3 %:n vuosittaista osinkotuottoa ja kolmen–kuuden kuukauden sijoituksille maksetaan 5 %:n vuosittaista osinkotuottoa.

Osinkotuotot maksetaan sijoittajan pankkitilille kuukausittain. Sijoitusta tehdessä ei tarvitse tietää sijoitusaikaa, koska osinkotuotot maksetaan takautuvasti sijoitusajan mukaisesti.

Yhtiö sitoutuu lunastamaan osakkeet takaisin, joten osakesijoitukset voi irtisanoa koska tahansa ja sijoitettu summa palautetaan asiakkaan pankkitilille. Alle 100 000 euron sijoituksissa lunastamisaika on enintään 14 päivää ja yli 100 000 euron sijoituksissa enintään 90 päivää lunastusvaatimuksen esittämisestä.

Tee sijoitus

Osakeantiehdot ja yhtiöjärjestys

Yhtiön osakkeet eivät ole arvopaperimarkkinalain mukaisia arvopapereita. Niistä ei laadita arvopaperimarkkinalain mukaista esitettä tai muutoin sovelleta arvopaperimarkkinalain säännöksiä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit