Tasainen tuotto sijoituksellesi

Sijoittamalla etuoikeusosakkeisiin, saat varoillesi tasaisen vuosituoton ja kuukausittain suoraan pankkitilillesi tilitettävät osingot.

etuoikeusosakkeet

Etuoikeusosakkeet tarjoavat tasaista tuottoa

Sijoitus F-sarjan osakkeisiin

  • 6 % tuottoa sijoitukselle, kun sijoitusaika on vähintään 6 kk
  • 4 % tuottoa sijoitukselle, kun sijoitusaika on 3-6 kk
  • 2 % tuottoa sijoitukselle, kun sijoitusaika on alle 3 kk
  • Tuotot 25 % veronalaista pääomatuloa ja 75 % verovapaata tuloa
  • Minimisijoitussumma 500 €
  • Kuukausittaiset tilitykset
  • Ei mitään kuluja

GF Money Consumer Finance Oy käyttää sijoitettuja pääomia kuluttaja- ja yritysluottotoimintansa kasvattamiseen. Toisin sanoen, tuotto-osakkeilla kerätty lisäpääoma mahdollistaa asiakasmäärän ja kokonaisluototuksen kasvattamisen tarjoten samalla sijoittajille erinomaisen tuoton.Tuotto-osakkeet tuottavat osinko-oikeuden ja muut osakkeenomistajan oikeudet välittömästi osakkeiden tultua rekisteröidyiksi. Uudelle osakkeelle lasketaan osinkoa yhtiöjärjestyksen mukaisesti merkintää seuraavasta päivästä lukien.Tuotto-osakkeet eroavat A-osakkeista siten, että niillä ei ole äänivaltaa yhtiökokouksessa eikä niitä voi myydä tai pantata. Ne ovat kuitenkin osingonjaossa etuoikeutettuja suhteessa A-osakkeisiin.


Miksi sijoittaa GF Moneyn osakkeisiin?

Tasainen tuotto

Osakkeille maksetaan tasaista tuottoa, joten tiedät tarkasti, kuinka paljon osinkotuottosi pitäisi olla.

Korkea tuottoprosentti

Tuottoprosentti on kilpailukykyinen, ottaen huomioon muut sijoitusmuodot.

Avoin raportointi

Yhtiö raportoi tilanteestaan avoimesti kvartaaleittain ja julkaisee raportit sivustollaan.

Ei kuluja

Sijoittamisen aloittamiseen tai ylläpitämiseen ei liity mitään kuluja tai maksuja.

Osingot kuukausittain pankkitilille

Osingot maksetaan kuukausittain suoraan pankkitilille, joten tuotot saa heti käyttöön.


Tutustu useimmin kysyttyihin kysymyksiin

Olemme koonneet vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin.

Yleiset

GF Money Consumer Finance Oy käyttää sijoitettuja pääomia kuluttaja- ja yritysluottotoimintansa kasvattamiseen. Tuotto-osakkeilla kerätty lisäpääoma mahdollistaa asiakasmäärän ja kokonaisluototuksen kasvattamisen.
Ei ole. Koska kyseessä on sijoittaminen osakkeisiin, eikä esim. pankkitalletus, talletussuoja ei sovellu tähän.
Et voi.
GF Money Consumer Finance Oy:n yhtiökokous on 12.9.2019 valtuuttanut hallituksen päättämään osakeannista. GF Money Consumer Finance Oy:n hallitus on yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla päättänyt suunnatusta 20 000 osakkeen osakeannista 3.10.2019. Osakeannissa osakkeen merkintähinta on 500 euroa, joten annin yhteenlaskettu koko on 10 miljoonaa euroa.
Et voi. Sijoitusta ei voi pantata tai siirtää.

Sijoittaminen

Sijoituksessa ei ole ennalta määrättyä sijoitusaikaa. Sijoittaja voi pyytää yhtiötä lunastamaan sijoituksen takaisin koska tahansa.
Osakkeelle maksettava osinkoprosentti kasvaa ajan myötä. Alle kolmen kuukauden sijoitukselle maksetaan vuosituottoa 2 %. Mikäli sijoitusaika on 3 kk tai enemmän, maksetaan osakkeelle 4 % vuosituotto. Yli 6 kk sijoitukselle maksetaan 6 % vuosituotto. Huom! Korkeampi tuottoprosentti huomioidaan takautuvasti, eli esim. 6 kk tultua täyteen, maksetaan sijoitukselle tuottoprosenttien erotus, 2 % välittömästi kertaeränä.
Näet sijoitustesi kokonaismäärän ja kertyneet osingot kirjautumalla tunnuksillasi palveluun täältä.
B-, C- ja D-osakesarjojen sijoitukset voi lopettaa kirjautumalla palveluun täältä. Sijoituksen lopettaminen tapahtuu klikkaamalla yksittäistä sijoitusta ja painamalla “Irtisano sijoitus” -painiketta.
Edellä mainituissa osakesarjoissa alle 100 000 euron sijoitusten pääoma palautetaan tilillesi 14 vuorokauden kuluessa lunastuksesta (Huom! Sijoituksellesi kertyy osinkoa myös tänä aikana). Tilittämättömät osingot maksetaan viimeistään lunastusta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä pankkipäivänä.

F-sarjan osakeannissa sijoittajat voivat pyytää yhtiötä lunastamaan sijoituksen.

Muistathan ilmoittaa lunastuksesta aiheutuneen ”luovutusvoiton tai -tappion” lunastusta seuraavan vuoden esitäytetyllä veroilmoituksella (Liitelomake 9 – Laskelma luovutusvoitosta tai -tappiosta). Lunastuksesta on aina ilmoitettava verottajalle, vaikkei verotettavaa luovutusvoittoa tuotto-osakkeiden kohdalla tavanomaisesti synny, sillä niiden lunastushinta on sama kuin hankintahinta

Osingonmaksu ja verotus

Joka kuukauden 5. pankkipäivänä maksetaan edelliseltä kalenterikuukaudelta kertynyt osinko.
GF Money Consumer Finance Oy:n tuotto-osakkeelle maksama osinko on luonnolliselle henkilölle pääomatulo-osinkoa, eli osinkoa jaetaan korkeintaan 8 % osakkeen matemaattisesta arvosta.  Osingonsaajan verovuonna listaamattomista yhtiöistä saamat pääomatulo-osingot ovat osittain verovapaita ja osittain veronalaisia. Osingosta 25 % on veronalaista pääomatuloa ja 75 % verovapaata tuloa. Yhtiön maksamista osingoista on toimitettava ennakonpidätys, joka on 7,5 prosenttia 150 000 euron rajaan asti. Rajan ylittävästä osasta ennakonpidätys on 27 prosenttia.
Mikäli et ole Suomessa verovelvollinen, tuotosta pidätetään lähdevero, jonka suuruus riippuu Suomen valtion ja asuinvaltiosi välisestä verosopimuksesta.
Kaikki maksetut osingot ja toimitetut ennakonpidätykset ilmoitetaan automaattisesti verottajalle ja ne siirtyvät sitä kautta suoraan esitäytettyyn veroilmoitukseen.