Etuoikeusosakkeet

Etuoikeusosakkeilla on oikeus kiinteään osinkoon, mutta ei muita oikeuksia.


Yhtiöjärjestyksen mukaisesti osinkoa voidaan maksaa ainoastaan kertyneistä voittovaroista. Koska tällä hetkellä yhtiöllä ei ole kertyneitä voittovaroja, ei yhtiö voi maksaa osinkoja. Kun yhtiölle on kertynyt jälleen voittovaroja, voidaan osingonmaksua jatkaa yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Osingon maksaminen edellyttää myös sitä, että yhtiö on hallituksen arvion mukaisesti maksukykyinen eikä osinkojen maksu vaaranna yhtiön maksukykyä.

Ajankohtaista tietoa
etuosakkeisiin liittyen

Miksi lunastukset on keskeytetty? Milloin ne jatkuvat?

Yhtiö on keskeyttänyt etuosakkeiden lunastukset toistaiseksi
koronaviruspandemiasta johtuneen kasvaneen epävarmuuden vuoksi. Epävarman tilanteen kestosta ei ole toistaiseksi tietoa ja tilanne voi pitkittyä arvioitua pidemmäksi.

Lunastusten maksaminen ei olisi nykytilanteessa kassavirran kannalta järkevää eikä palvelisi velkojien ja osakkeenomistajien etua, joten ennakoivana varotoimenpiteenä yhtiö on päättänyt keskeyttää lunastukset toistaiseksi maaliskuusta 2020 lähtien.

Miksi olette lopettaneet osinkojen maksamisen, mutta maksatte vierasta pääomaa pois
enemmän kuin aikaisemmin?

Velkarahoituksen velvoitteet tulee hoitaa aina ennen osinkoja tai etuosakkeiden lunastuksia. Pyrimme toimillamme parantamaan vakavaraisuuttamme ja kannattavuuttamme ja siten mahdollisuuksiamme jatkaa osingonmaksua tulevaisuudessa.

Miksi osingonmaksu on lopetettu? Milloin se jatkuu?

Osingot on keskeytetty, koska vuoden 2020 alustavien lukujen perusteella yhtiöllä ei ole kertyneitä voittovaroja osinkojen maksua varten.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti osinkoa voidaan maksaa ainoastaan kertyneistä voittovaroista. Koska tällä hetkellä yhtiöllä ei ole kertyneitä voittovaroja, ei yhtiö voi maksaa osinkoja. Kun yhtiölle on kertynyt jälleen voittovaroja, voidaan
osingonmaksua jatkaa yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Osingon maksaminen edellyttää myös sitä, että yhtiö on hallituksen arvion mukaisesti maksukykyinen eikä osinkojen maksu vaaranna yhtiön maksukykyä.

Jatkamme osingonmaksua, kun yhtiöllä on taas voittovaroja.


Etuoikeusosakkeet

Osakkeet jakautuvat lajeihin, jotka eroavat toisistaan sillä tavoin kuin yhtiöjärjestyksessä on määrätty.

Yhtiöjärjestykseen ja kunkin osakesarjan osakeantiehtoihin pääset tutustumaan alla olevista linkeistä.

Tutustu osakeantiehtoihin

Tutustu yhtiömateriaaleihin


Tutustu useimmin kysyttyihin kysymyksiin

Olemme koonneet vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin.

Useimmin kysytyt kysymykset

GF Money Consumer Finance Oy käyttää sijoitettuja pääomia kuluttaja- ja yritysluottotoimintansa kasvattamiseen. Etusakkeilla kerätty lisäpääoma mahdollistaa asiakasmäärän ja kokonaisluototuksen kasvattamisen.
Ei ole. Koska kyseessä on sijoittaminen osakkeisiin, eikä esim. pankkitalletus, talletussuoja ei sovellu tähän.
Et voi.
GF Money Consumer Finance Oy:llä ei ole tällä hetkellä avoimia osakeanteja.
Et voi. Sijoitusta ei voi pantata tai siirtää.
Etuosakkeiden lunastaminen on yhtiön tilanteesta johtuen keskeytetty toistaiseksi.
GF Money Consumer Finance Oy:n etuosakkeelle maksama osinko on luonnolliselle henkilölle pääomatulo-osinkoa, eli osinkoa jaetaan korkeintaan 8% osakkeen matemaattisesta arvosta. Osingonsaajan verovuonna listaamattomista yhtiöistä saamat pääomatulo-osingot ovat osittain verovapaita ja osittain veronalaisia. Osingosta 25% on veronalaista pääomatuloa ja 75% verovapaata tuloa. Yhtiön maksamista osingoista on toimitettava ennakonpidätys, joka on 7,5% 150 000 euron rajaan asti. Rajan ylittävästä osasta ennakonpidätys on 27%.
Kaikki maksetut osingot ja toimitetut ennakonpidätykset ilmoitetaan automaattisesti verottajalle ja ne siirtyvät sitä kautta suoraan esitäytettyyn veroilmoitukseen.