GF Money Oyj vahvistanut omia pääomiaan merkittävästi

GF Money Consumer Finance Oy:n emoyhtiö GF Money Oyj  on vahvistanut omia pääomiaan merkittävästi.

Listautumisannin sijaan GF Money Oyj päätti toteuttaa kesäkuun alussa suunnatun osakeannin, jossa yhtiön vanhoille osakkeenomistajille sekä tietyille yhtiön ulkopuolisille tahoille tarjottiin mahdollisuutta merkitä yhtiön osakkeita. Lopputuloksena yhtiön oma pääoma vahvistui 9 miljoonalla eurolla. Lisäksi yhtiö on saanut merkittävää ulkopuolista rahoitusta.

Oman pääoman vahvistamisen ohella yhtiö on selkiyttänyt strategiaansa ja tulee jatkossa panostamaan entistä voimakkaammin kuluttaja- ja factoring- rahoituksen sekä kiinteistönvälitystoiminnan kehittämiseen. Strategian jalkauttamisesta vastaa yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi nimetty Mikko Mali yhdessä yhtiön hallituksen ja johtoryhmän kanssa.

”Olen erittäin iloinen, että yhtiömme on saanut merkittävää ulkopuolista rahoitusta sekä täysin uusia osakkaita. Uuden strategiamme kautta voimme keskittyä entistä paremmin yhtiön skaalautuvaan ydinliiketoimintaan. Käytössämme on ainutlaatuinen finanssiteknologia ja alan huippuosaajat, joten uskon jatkavamme vahvaa kasvua myös tulevaisuudessa” hallituksen puheenjohtaja Antti Kemppi toteaa.

Lehdistötiedote (www.gfmoney.fi)