Heinäkuun 2016 avainluvut

Heinäkuussa liikevaihto kasvoi aavistuksen kesäkuusta. Kasvua vuoden 2015 vastaavaan ajankohtaan syntyi kuitenkin liki 90 prosenttia.

Liiketoiminnan kulut olivat heinäkuussa suhteessa hieman korkeammat kuin kesäkuussa, mistä syystä tulos ennen veroja laski hieman. Tulos oli kuitenkin erinomainen, n. 270 000 €.

Heinäkuun 2016 tilintarkastamattomat avainluvut:

Liikevaihto: 963 376 € (tilikauden alusta 1 919 732 €)
Voitto ennen veroja: 271 628 € (tilikauden alusta 559 322 €)
Rahoitustoiminnan saatavat (31.7.2016): 12 938 594 € (31.7.2015: 4 704 892 €)
Oma pääoma (31.7.2016): 12 680 020 € (31.7.2015: 3 934 877 €)
Omassa pääomassa olevat B-osakkeet (31.7.2016): 10 005 500 € (31.7.2015: 2 288 500 €)

Katso myös graafit muista avainluvuista!

[chart id=”1″]

Aiheeseen liittyvät artikkelit

2 replies on “Heinäkuun 2016 avainluvut”

Kiitos erinomaisesta kysymyksestä!

Lainasto Oy noudattaa hyvän kirjanpitotavan mukaista varovaisuuden periaatetta siten, että taseessa olevat saatavat arvostetaan nimellisarvon sijasta todelliseen tai todennäköiseen arvoon. Liiketoiminnan kuluissa huomioidaan siis sekä toteutuneet luottotappiot että juoksevasti lainakannan koon ja toteutuneiden luottotappioiden mukaisesti elävä luottotappiovaraus.

Käytännössä siis jokainen saatava taseessa arvioidaan kuukausittain ja saatava arvostetaan todelliseen arvoon, mikä voi olla 0-100 % nimellisarvosta. Mikäli saatavan todellinen arvo on laskenut, mutta luottotappio ei ole vielä toteutunut, huomioidaan se luottotappiovarauksessa.

Sekä tilinpäätöksessä että kuukausittain raportoitavassa rahoitustoiminnan saatavissa ilmoitettu luku on siis saatavien nettomäärä, jossa saatavien nimellisarvosta on vähennetty luottotappiovaraus (sekä toteutuneet luottotappiot).

Sen sijaan, että jakaisimme saatavat kaavamaisesti järjestämättömiin ja “normaaleihin” saataviin, sisäinen riskinhallinta ja kontrolli perustuu ylläkuvatulla tavalla liukuvasti toteutettavaan saatavan uudelleenarvostukseen, joka näkyy sitten luottotappiovarauksina.

Näin varmistetaan, että yhtiön tulos ja tase antavat toiminnasta oikean ja tarkan kuvan sekä kuukausittain että neljännesvuosittain.

Comments are closed.