Heinäkuun 2017 avainluvut

Päivitetty 23.1.2018: Konsernin emoyhtiön ja Lainasto Oy:n jaksotus- ja kirjauskäytäntöjen harmonisointi on saatu valmiiksi. Tämän myötä aiemmin raportoidut tilikauden 2017 avainluvut ovat muuttuneet. Muuttuneet luvut alla.

Heinäkuu jatkoi Lainaston vahvaa vuotta. Heinäkuussa kuukausittainen voitto ennen veroja kasvoi uusiin ennätyslukemiin, eli n. 770 000 euroon. Voimakas tulosparannus selittyy toista kuukautta peräkkäin laskeneilla liiketoiminnan kuluilla sekä kirjanpidon jaksotuksista johtuvalla n. 166 000 euron kertaluonteisella erällä.

Liikevaihto: 1 368 722 € (tilikauden alusta 9 160 011 €, edellinen vuosi 6 196 011 €)
Voitto ennen veroja: 696 955 € (tilikauden alusta 3 064 842 €, edellinen vuosi 1 427 138 €)
Rahoitustoiminnan saatavat (31.7.2017): 29 040 617 € (31.7.2016: 12 938 594 €)
Oma pääoma (31.7.2017): 28 335 065 € (31.7.2016: 12 680 020 €)
Omassa pääomassa olevat B/C-osakkeet (31.7.2017): 25 512 000 € (31.7.2016: 10 155 500 €)
B/C osakkeille maksettu osinko: 186 108 € (tilikauden alusta 961 605 €)

[chart id=”3″]

Kuvaajat muista avainluvuista

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia lukuja. Vaikka arviot perustuvat sen hetkiseen parhaaseen näkemykseemme, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tehdyistä arvioista ja oletuksista.

Aiheeseen liittyvät artikkelit