Helmikuun 2017 avainluvut

Päivitetty 23.1.2018: Konsernin emoyhtiön ja Lainasto Oy:n jaksotus- ja kirjauskäytäntöjen harmonisointi on saatu valmiiksi. Tämän myötä aiemmin raportoidut tilikauden 2017 avainluvut ovat muuttuneet. Muuttuneet luvut alla.

Päivitetty 28.6.2017: Lainasto Oy:n jaksotus- ja kirjauskäytännöt on kevään 2017 aikana muutettu vastaamaan konsernin emoyhtiön käytäntöjä. Harmonisointi on toteutettu takautuvasti tilikauden alusta (1.1.2017) alkaen, mistä johtuen aiemmin raportoidut tammi- ja helmikuun avainluvut ovat muuttuneet. Muuttuneet luvut alla.


Tunnuslukujen valossa helmikuu ei juurikaan eronnut tammikuusta. Lyhyempi kuukausi näkyi sekä liikevaihdossa että tuloksessa. Antolainaus pysyi kolmen miljoonan euron tuntumassa ja kysyntää oli erityisesti pitkille (36 kk) tasalyhenteisille kulutusluotoille, Nordcredit-limiittiluoton lisäksi.

Helmikuun 2017 tilintarkastamattomat avainluvut:

Liikevaihto: 1 156 694 € (tilikauden alusta 2 320 624 €, edellinen vuosi 1 540 140 €)
Voitto ennen veroja: 203 989 € (tilikauden alusta 499 635 €, edellinen vuosi 612 722 €)
Rahoitustoiminnan saatavat (28.2.2017): 21 305 924 € (29.2.2016: 9 643 781 €)
Oma pääoma (28.2.2017): 21 570 283 € (29.2.2016: 9 876 276 €)
Omassa pääomassa olevat B-osakkeet (28.2.2017): 19 456 500 € (29.2.2016: 7 483 000 €)
B/C osakkeille maksettu osinko: 115 467 € (tilikauden alusta 217 271 €)

[chart id=”3″]

Katso myös graafit muista avainluvuista!

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia lukuja. Vaikka arviot perustuvat sen hetkiseen parhaaseen näkemykseemme, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tehdyistä arvioista ja oletuksista.