Huhtikuun 2017 avainluvut

Päivitetty 23.1.2018: Konsernin emoyhtiön ja Lainasto Oy:n jaksotus- ja kirjauskäytäntöjen harmonisointi on saatu valmiiksi. Tämän myötä aiemmin raportoidut tilikauden 2017 avainluvut ovat muuttuneet. Muuttuneet luvut alla.

Huhtikuun liikevaihto pysyi maaliskuun tasolla. Liiketoiminnan kulut laskivat odotetusti nostaen kuukauden tuloksen ennen veroja n. 100 000 euroa maaliskuuta korkeammaksi. Huhtikuun tulos ennen veroja olikin yhtiön historian paras.

Huhtikuun 2017 tilintarkastamattomat avainluvut:

Liikevaihto: 1 358 954 € (tilikauden alusta 5 047 652 €, edellinen vuosi 3 351 183 €)
Voitto ennen veroja: 495 020 € (tilikauden alusta 1 320 446 €, edellinen vuosi 1 183 643 €)
Rahoitustoiminnan saatavat (30.4.2017): 25 558 670 € (30.4.2016: 11 066 484 €)
Oma pääoma (30.4.2017): 23 804 796 € (30.4.2016: 11 442 265 €)
Omassa pääomassa olevat B-osakkeet (30.4.2017): 21 395 000 € (30.4.2016: 8 688 500 €)
B/C osakkeille maksettu osinko: 138 427 € (tilikauden alusta 479 185 €)

[chart id=”3″]

Katso myös graafit muista avainluvuista!

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia lukuja. Vaikka arviot perustuvat sen hetkiseen parhaaseen näkemykseemme, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tehdyistä arvioista ja oletuksista.