Kesäkuun 2017 avainluvut

Päivitetty 23.1.2018: Konsernin emoyhtiön ja Lainasto Oy:n jaksotus- ja kirjauskäytäntöjen harmonisointi on saatu valmiiksi. Tämän myötä aiemmin raportoidut tilikauden 2017 avainluvut ovat muuttuneet. Muuttuneet luvut alla.

Kesäkuussa Lainaston voitto kasvoi ennätyslukemiin. Kuukausittaisen tuloksen kasvaminen selittyy pääosin kulujen vähenemisellä. Liikevaihto väheni edelliskuukausista, ollen silti yli 1,3 miljoonaa euroa.

Liikevaihto: 1 323 730 € (tilikauden alusta 7 791 289 €, edellinen vuosi 5 232 635 €)
Voitto ennen veroja: 545 811 € (tilikauden alusta 2 294 438 €, edellinen vuosi 1 155 510 €)
Rahoitustoiminnan saatavat (30.6.2017): 27 886 741 € (30.6.2016: 12 366 362 €)
Oma pääoma (30.6.2017): 26 736 896 € (30.6.2016: 11 958 984 €)
Omassa pääomassa olevat B-osakkeet (30.6.2017): 23 963 000 € (30.6.2016: 9 549 500 €)
B/C osakkeille maksettu osinko: 145 628 € (tilikauden alusta 775 496 €)

[chart id=”3″]

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia lukuja. Vaikka arviot perustuvat sen hetkiseen parhaaseen näkemykseemme, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tehdyistä arvioista ja oletuksista.