Olemme kannattava rahoitusyhtiö, joka raportoi avoimesti

Raportoimme tunnusluvuistamme säännöllisesti, jotta sijoittajillamme on aina tarvittava informaatio.

59,6 M€

lainakanta 2019

19,3 M€

liikevaihto 2019

2,2 M€

tulos ennen veroja 2019


Kumulatiiviset tunnusluvut kvartaaleittain

GF Money Consumer Finance -konserni raportoi sijoittajille säännöllisesti toiminnan kehittymisestä. Tilinpäätös julkaistaan heti sen valmistuttua. Tuloslaskelma ja tase sekä tunnusluvut julkaistaan neljännesvuosittain.

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia lukuja. Vaikka arviot perustuvat sen hetkiseen parhaaseen näkemykseemme, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tehdyistä arvioista ja oletuksista.

Tunnusluvut päivitetty Q2/2020

9,24 m€liikevaihto Q2
1,8 M€voitto ennen veroja Q2
7,5 M€liiketoiminnan kulut Q2
60 M€rahoitustoiminnan saatavat Q2
7,5 M€oma pääoma Q2
27,0 M€vieras pääoma Q2

Liikevaihto

Kumulatiivinen Q2/20: 9 238 000€

Voitto ennen veroja

Kumulatiivinen Q2/20: 1 831 000€

Liiketoiminnan kulut sis. rahoituskulut

Kumulatiivinen Q2/20: 7 478 000 €
Liiketoiminnan kulut sis. rahoituskulut

Rahoitustoiminnan saatavat

Kumulatiivinen Q2/20: 60 019 000 €

Oma pääoma

Kumulatiivinen Q2/20: 7 486 000 €

Vähemmistöosuudet

Kumulatiivinen Q2/20: 34 353 000€

Vieras pääoma

Kumulatiivinen Q2/20: 27 030 000€