Konsernin tunnuslukuja

Raportoimme tunnusluvuistamme säännöllisesti, jotta sijoittajillamme on aina tarvittava informaatio.

59,6 M€

lainakanta 2019

19,3 M€

liikevaihto 2019

2,2 M€

tulos ennen veroja 2019


Kumulatiiviset tunnusluvut kvartaaleittain

GF Money Consumer Finance -konserni raportoi sijoittajille säännöllisesti toiminnan kehittymisestä. Tilinpäätös julkaistaan heti sen valmistuttua. Tuloslaskelma ja tase sekä tunnusluvut julkaistaan neljännesvuosittain.

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia lukuja. Vaikka arviot perustuvat sen hetkiseen parhaaseen näkemykseemme, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tehdyistä arvioista ja oletuksista.

Tunnusluvut päivitetty Q3/2020

13,6 m€liikevaihto Q3
2,2 M€voitto ennen veroja Q3
11,5 M€liiketoiminnan kulut Q3
59,7 M€rahoitustoiminnan saatavat Q3
41,3 M€oma pääoma Q3
28,0 M€vieras pääoma Q3

Liikevaihto

Voitto ennen veroja

Liiketoiminnan kulut sis. rahoituskulut

Liiketoiminnan kulut sis. rahoituskulut

Rahoitustoiminnan saatavat

Oma pääoma

Vieras pääoma