Konsernin tunnuslukuja

Raportoimme tunnusluvuistamme säännöllisesti, jotta sijoittajillamme on aina tarvittava informaatio.

55,45 M€

lainakanta Q3/2021

12,39 M€

liikevaihto Q3/2021

-0,44 M€

tulos ennen veroja Q3/2021


Tunnusluvut

GF Money Consumer Finance -konserni raportoi sijoittajille säännöllisesti toiminnan kehittymisestä. Tilinpäätös julkaistaan heti sen valmistuttua. Tuloslaskelma ja tase sekä tunnusluvut julkaistaan neljännesvuosittain.

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia lukuja. Vaikka arviot perustuvat sen hetkiseen parhaaseen näkemykseemme, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tehdyistä arvioista ja oletuksista.

12,39 m€liikevaihto Q3/2021
-0,44 M€tulos ennen veroja Q3/2021
12,86 M€liiketoiminnan kulut Q3/2021
55,45 M€rahoitustoiminnan saatavat Q3/2021
34,44 M€oma pääoma Q3/2021
32,17 M€vieras pääoma Q3/2021