Konsernin tunnuslukuja

Raportoimme tunnusluvuistamme säännöllisesti, jotta sijoittajillamme on aina tarvittava informaatio.

54,66 M€

lainakanta Q2/2021

8,02 M€

liikevaihto Q2/2021

-0,19 M€

tulos ennen veroja Q2/2021


Tunnusluvut

GF Money Consumer Finance -konserni raportoi sijoittajille säännöllisesti toiminnan kehittymisestä. Tilinpäätös julkaistaan heti sen valmistuttua. Tuloslaskelma ja tase sekä tunnusluvut julkaistaan neljännesvuosittain.

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia lukuja. Vaikka arviot perustuvat sen hetkiseen parhaaseen näkemykseemme, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tehdyistä arvioista ja oletuksista.

8,02 m€liikevaihto Q2/2021
-0,19 M€tulos ennen veroja Q2/2021
8,24 M€liiketoiminnan kulut Q2/2021
54,66 M€rahoitustoiminnan saatavat Q2/2021
34,89 M€oma pääoma Q2/2021
31,76 M€vieras pääoma Q2/2021