Konsernin tunnuslukuja

Raportoimme tunnusluvuistamme säännöllisesti, jotta sijoittajillamme on aina tarvittava informaatio.

55,5 M€

lainakanta Q1/2021

4,0 M€

liikevaihto Q1/2021

0,04 M€

tulos ennen veroja Q1/2021


Tunnusluvut

GF Money Consumer Finance -konserni raportoi sijoittajille säännöllisesti toiminnan kehittymisestä. Tilinpäätös julkaistaan heti sen valmistuttua. Tuloslaskelma ja tase sekä tunnusluvut julkaistaan neljännesvuosittain.

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia lukuja. Vaikka arviot perustuvat sen hetkiseen parhaaseen näkemykseemme, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tehdyistä arvioista ja oletuksista.

4,0 m€liikevaihto Q1/2021
0,04 M€tulos ennen veroja Q1/2021
4,0 M€liiketoiminnan kulut Q1/2021
55,5 M€rahoitustoiminnan saatavat Q1/2021
35,3 M€oma pääoma Q1/2021
30,4 M€vieras pääoma Q1/2021