Korkeatuottoinen.fi on loistava vaihtoehto pankkitalletuksille

Pankkien talletuskorot ovat edelleen matalalla, mutta Korkeatuottoinen.fi on edelleen korkeatuottoinen.

Korkovertailu paljastaa karun totuuden pankkien nykyisistä talletuskoroista. Lyhyille sijoituksille ei makseta korkoa käytännössä laisinkaan ja pitkillekin, yli vuoden pituisille sijoituksille maksetaan keskimäärin vain hieman yli puolen prosentin korkoa.

Korkeatuottoinen.fi tarjoaa kaikille Lainasto Oy:n osakkeisiin sijoittaville jopa kahdeksan prosentin tuoton. Huomattavaan korkoetuun pääsee käsiksi pienimmillään 500 euron sijoituksella. Sijoitukselle ei ole enimmäissummaa, joten myös isommat sijoittajat saavat edusta täyden hyödyn!

Korkeatuottoisessa on myös veroetu!

Tulevaa sijoituskohdetta harkitessa kannattaa punnita tarkkaan myös sijoitustuottojen verotus. Verot nimittäin voivat vaihdella merkittävästi eri sijoitustuotteiden välillä.

Korkotuottoinen.fi–palvelun kautta sijoittavilla on käytössään merkittävä veroetu. Listaamattomien yritysten osinkotuloista ainoastaan 25 % on veronalaista pääomatuloa. Loput 75 % osinkotuloista on täysin verotonta tuloa aina 150 000 euroon saakka!

Pankkitalletusten korkotuloista puolestaan peritään lähdeveroa, joka on aina 30 prosenttia korkotulon määrästä.

Vertailu kannattaa

Matti tallettaa 20 000 euroa vuodeksi pankkitilille. Matti saa talletukselleen tämän hetken parhaan mahdollisen talletuskoron, 1,70 prosenttia. Vuoden päästä Matin talletuksen arvo on noussut 20 320 euroon. Talletus on siis tuottanut vuodessa 320 euroa. Matin talletuksen korkotuotoista kuitenkin peritään vielä 30 % lähdevero, joten Matille jää verojen jälkeiseksi tuotoksi 224 euroa.

Maija sijoittaa 20 000 euroa vuodeksi Lainasto Oy:n osakkeisiin Korkeatuottoisen kautta. Maija saa sijoitukselleen kiinteän kahdeksan prosentin osingon. Vuoden päästä Maijan sijoituksen arvo on 21 600 euroa. Sijoitus on siis tuottanut 1600 euroa. Maijan osinkotuotoista 75 % on täysin verovapaata tuloa, joten Maija saa verottomana osinkotulona 1200 euroa. Lopuista tuloista, eli 400 eurosta peritään 30 % pääomavero. Maijalle jää verojen jälkeiseksi tuotoksi 1480 euroa.

Maija on kuitenkin päässyt nauttimaan osinkotuloistaan jo pitkin vuotta, koska osinkotuotot on tilitetty kuukausittain.

Korkeatuottoinen.fi on järkevä valinta

Korkeatuottoinen on hyvä valinta sijoittajalle, joka haluaa nauttia matalasta verosta. Normaalitilanteessa Korkeatuottoisen kautta sijoittavan kokonaisvero on ainoastaan 7,5 % vuoden osinkotuotoista.

Korkeatuottoinen on järkevä valinta myös sijoittajalle, joka haluaa päästä helpolla. Kaikista osinkotilityksistä tehdään automaattisesti 7,5 prosentin ennakonpidätys. Tiedot välitetään automaattisesti verottajalle, joten ne tulevat suoraan myös esitäytetylle veroilmoitukselle.

Vaivatonta sijoittamista!

Lue lisää Korkeatuottoisesta tutustumalla useimmin kysyttyihin kysymyksiin!

Lähde: Kauppalehti

Korko 10 000 euron määräaikaistalletukselle
Päivämäärä 1kk 3kk 6kk 12kk 24kk
Aktia 13.8.2015 0,00 0,00 0,00 0,35 0,60
Bigbank 13.8.2015 0,00 0,00 1,00 1,60 1,70
Danske Bank 13.8.2015 0,00 0,00 0,05 0,45 0,45
Evli Pankki 6.8.2015 0,00 0,00 0,05 0,15 0,25
Helsingin OP 23.7.2015 0,03 0,08 0,15 0,60 0,75
Hypo 13.8.2015 0,00 0,15 0,50 0,90 1,00
Nooa Säästöpankki 6.8.2015 0,50 0,80
Nordea 13.8.2015 0,05 0,10 0,25 0,80 0,80
S-Pankki 13.8.2015 0,00 0,00 0,00 0,20 0,13
Suupohjan Op, Hki 13.8.2015 0,10 0,40 0,85 0,90
Ålandsbanken 13.8.2015 0,05 0,10 0,60

Aiheeseen liittyvät artikkelit