Korkeatuottoinen on GF Moneyn sijoituspalvelu

Korkeatuottoinen.fi palvelun kautta voi merkitä GF Money Consumer Financen etuoikeutettuja osakkeita.

korkeatuottoinen - mistä on kyse
2015perustettu
1500+sijoittajaa
+60m€kerättyä pääomaa

Korkeatuottoinen tarjoaa tasaisen tuoton sijoituksellesi

Korkeatuottoinen.fi palvelun kautta voit merkitä GF Money Consumer Finance Oy:n etuoikeutettuja osakkeita, joille maksetaan kiinteää osinkoa kuukausittain. GF Money Consumer Finance Oy on vuodesta 2011 toiminut rahoitusyhtiö, jonka palveluihin kuuluvat erilaiset kuluttajaluotot ja yritysrahoituspalvelut. Korkeatuottoisen kautta kerätyt sijoitukset käytetään luotonantovolyymin kasvattamiseen.

GF Money Consumer Finance Oy käyttää sijoitettuja pääomia kuluttaja- ja yritysluottotoimintansa kasvattamiseen. Toisin sanoen, tuotto-osakkeilla kerätty lisäpääoma mahdollistaa asiakasmäärän ja kokonaisluototuksen kasvattamisen tarjoten samalla sijoittajille erinomaisen tuoton.Tuotto-osakkeet tuottavat osinko-oikeuden ja muut osakkeenomistajan oikeudet välittömästi osakkeiden tultua rekisteröidyiksi. Uudelle osakkeelle lasketaan osinkoa yhtiöjärjestyksen mukaisesti merkintää seuraavasta päivästä lukien. Tuotto-osakkeet eroavat A-osakkeista siten, että niillä ei ole äänivaltaa yhtiökokouksessa eikä niitä voi myydä tai pantata. Ne ovat kuitenkin osingonjaossa etuoikeutettuja suhteessa A-osakkeisiin.

Korkeatuottoinen.fi on GF Money Consumer Finance Oy:n hallinnoima palvelu, jota kautta tarjotaan GF Money Consumer Finance Oy:n etuoikeutettuja tuotto-osakkeita sijoittajille. Vähimmäissijoitus on 500 euroa ja sijoitukselle maksetaan osinkona 2-6 % vuotuinen tuotto, sijoituksen kestosta riippuen. Osinko tilitetään sijoittajille kuukausittain. Palvelun kautta tehtävät sijoitukset ovat osakesijoituksia. Osakesijoitus ei ole talletus eikä kuulu talletussuojan piiriin. Sijoitukselle maksetaan OYL:n puitteissa osinkoa. Sijoitusta ei ole pääomasuojattu.