Korkeatuottoisen riskit

Korkeatuottoisen riskit kiinnostavat kaikkia sijoittajiamme – ja niin sen kuuluukin olla. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä, jotka on syytä huomioida ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Olennaista niin meille kuin sijoittajillemmekin, on olla tietoinen riskeistä ja toimenpiteistä niiden minimoimiseksi.

Tarjoamme kattavaa sijoittajainformaatiota

Sijoittaja tarvitsee aina sijoitustensa tueksi mahdollisimman kattavan informaation sijoituskohteesta. Me olemmekin ottaneet sijoittajien vaatimukset ja toiveet vakavasti.

Raportoimme avainlukumme kuukausittain sekä julkaisemme myös osavuosikatsaukset ja tilinpäätökset suoraan nettisivuillamme. Pyrimme myös kertomaan sijoittajillemme kattavasti kaikista Lainaston liiketoimintaa kohtaavista muutoksista.

Pyrimme myös tuomaan kattavasti esiin Korkeatuottoisen sijoitusluonteen.

Useissa keskusteluissa käsitteet talletus, korko, sijoitus ja osinkotuotto menevät sekaisin. Tästä johtuen kohtaamme ihmettelyä Korkeatuottoisen tarjoamasta 8 % tuotosta. Sehän kuulostaa jopa epätodellisen hyvältä, jos vertailukohtana käyttää pankkien tarjoamia talletuskorkoja.

Haluamme kuitenkin täsmentää, että Korkeatuottoinen on osakesijoitus, joten se on tarjoamansa tuoton puolesta irrallaan yleisestä korkotasosta. Osakesijoituksena Korkeatuottoinen ei myöskään ole pankkien talletussuojan piirissä.

Vaikka Korkeatuottoinen onkin vaivattomuudeltaan kuin pankkitalletus, kilpailee se riskeiltään muiden sijoitusmuotojen kanssa.

Riskit-osio lisätty myös sivuille

Asiakaspalveluumme tulee ajoittain yksittäisiin riskeihin liittyviä kysymyksiä, joten päätimme julkaista vastaukset kootusti Riskit -osiossa, jotta kaikilla sijoittajilla olisi sama tieto käytettävissään. Riskit-osiosta kukin sijoittaja näkee helposti yrityksen toimintaan liittyvät riskit ja sitä kautta sijoitukseen liittyvät riskit. Samaisesta osiosta löytyy myös tietoa riskinhallinnasta kussakin eri tilanteessa.

Otamme aina riskit vakavasti. Olipa kyse liiketoimintamme riskeistä tai sijoittajan huolista riskien suhteen. Uskomme, että tarjoamiemme tietojen pohjalta jokainen sijoittaja pystyy tekemään helposti omat johtopäätöksensä Korkeatuottoisen riskitasosta.

Lukuisten sijoittajiemme johtopäätös on, että Korkeatuottoisen riskitaso on mainiossa suhteessa luvattuun kahdeksan prosentin vuosituottoon.