Lainaston toimiala ja tavoitteet

Korkeatuottoinen.fi nousi valtamedian huomioon viimeistään, kun Helsingin Sanomat uutisoi Korkeatuottoisesta, sen taustayrityksestä Lainastosta ja muista alan toimijoista otsikolla ”Vippeihin sijoittaville luvataan kovia tuottoja suurella riskillä”.

Totesimme, että ansiokkaan, mutta lyhyen artikkelin täydennykseksi on hyvä avata hieman koko toimialan tilannetta sekä tuottoja ja riskejä muutamassa kevään mittaan ilmestyvässä blogikirjoituksessa.

Aloitamme nyt käsittelemällä Lainasto Oy:n toimialaa ja kasvutavoitteita sekä niiden rahoittamista. Tulemme myöhemmin käsittelemään tarkemmin Lainaston kohtaamia haasteita ja riskejä.

Toimialan perusidea

Jotta pystyy ymmärtämään Korkeatuottoinen.fi sijoituspalvelun maksamaa, jopa kahdeksan prosentin tuottoa, on syytä ymmärtää Lainasto Oy:n toimintatapa.

Lainasto Oy on paikkansa rahoitustoimialalla vakiinnuttanut yritys, joka myöntää yksityishenkilöille kertaluottoja. Lainasto Oy perii myöntämistään lainoistaan vaihtelevaa korkoa, joka on kuitenkin aina huomattavasti suurempi kuin sijoittajille maksettava kahdeksan prosenttia. Erotus, joka muodostuu otettavasta korosta ja annettavasta tuotosta, on Lainasto Oy:n preemio, jolla pyritään kattamaan luottotappioriski ja tuottamaan yritykselle voittoa.

Peruslogiikaltaan Lainasto Oy toimii siis kuin perinteinen pankki, joka lainaa rahaa ulos sitä mukaa kuin saa talletuksia.

Kasvutavoitteiden rahoitus

Lainasto Oy:n tavoitteena on kasvaa ja saada nykyistä suurempi osuus rahoitusmarkkinoista.

Kasvaminen rahoitustoimialalla on periaatteessa hyvin yksinkertaista. Riittää, kun kasvattaa luotonantovolyymia. Kasvu vaatii kuitenkin pääomaa, joka voi olla omaa pääomaa tai vierasta pääomaa. Yksinkertaistettuna oma pääoma on osakkeenomistajien sijoittamaa rahaa sekä kertyneitä voittoja ja vieras pääoma on lainaa.

(Luonnollisesti kasvu kohtaa myös haasteita, koska luotonantovolyymin kasvattamista ei saa tehdä luottotappioriskin kasvamisen uhalla. Tulemme käsittelemään näitä haasteita myöhemmissä kirjoituksissamme, joten jätämme näiden riskien avaamisen tältä osalta tähän.)

Kasvu pelkästään voittovarojen turvin on vakaata, mutta hidasta. Siitäkin huolimatta, että Lainaston voitto on hyvällä tasolla. Kasvua vauhdittaakseen Lainasto ottaakin vastaan osakesijoituksia.

Vaihtoehto oman pääoman kasvattamiselle on vieraan pääoman kasvattaminen. Tässä on kuitenkin huomioitava, että yrityslainoissa pääoman hinta määräytyy hyvin eri tavalla kuin vaikkapa yksityishenkilöllä, joka on hankkimassa asuntoa. Esimerkiksi yrityslainoja välittävän Fundu.fi -palvelun kautta tehtävien sijoitusten korot ovat pääosin 8 % – 11,5 %.

Pienlainayhtiöiden pääomasta maksaman hintahaitarin yläpää on globaalisti jopa 15 prosentissa alapään ollessa 5 % luokkaa. Hintaan vaikuttaa monen muun tekijän ohella se missä maissa yhtiöt toimivat.

Sinänsä sillä ei ole yhtiölle väliä, tuleeko kasvun rahoitus oman pääoman ehtoisena sijoituksena vai lainana. Lainan korkokulut yritys voi vähentää verotuksessa, osinkoja ei. Eli 10 % korko lainassa vastaa osakkeelle maksettavaa 8 % osinkoa.

Oman pääoman ehtoinen rahoitus on kuitenkin monelle sijoittajalle verotuksellisesti edullisempaa, mikä tekee siitä paremman sijoitusmuodon. Lainastolle sijoitusten vastaanottaminen puolestaan antaa hyvät eväät monipuolisemman rahoituspohjan muodostamiseen. Täten Korkeatuottoinen.fi on sijoitusmuoto, jossa hyötyy sekä sijoittaja että yritys.

Jatkamme juttusarjaa seuraavassa artikkelissa. Käsittelemme tuolloin Korkeatuottoisen riskejä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit