Maaliskuun 2017 avainluvut

Päivitetty 23.1.2018: Konsernin emoyhtiön ja Lainasto Oy:n jaksotus- ja kirjauskäytäntöjen harmonisointi on saatu valmiiksi. Tämän myötä aiemmin raportoidut tilikauden 2017 avainluvut ovat muuttuneet. Muuttuneet luvut alla.

Maaliskuussa liikevaihto hyppäsi uudelle sataluvulle, ollen n. 1,37M euroa. Liikevaihdon kasvu oli seurausta viime vuoden lopulla alkaneesta antolainauksen kasvusta. Antolainauksen painopiste säilyi pitkissä luotoissa.

Erityinen panostus markkinointiin ja asiakkuudenhallintaan kasvatti kuluja hetkellisesti. Tulos ennen veroja asettui kuitenkin kuukausittaisten lukujen yläpäähän.

Maaliskuun 2017 tilintarkastamattomat avainluvut:

Liikevaihto: 1 368 074 € (tilikauden alusta 3 688 698 €, edellinen vuosi 2 427 842 €)
Voitto ennen veroja: 346 142 € (tilikauden alusta 857 750 €, edellinen vuosi 882 026 €)
Rahoitustoiminnan saatavat (31.3.2017): 23 330 784 € (31.3.2016: 10 410 009 €)
Oma pääoma (31.3.2017): 22 514 624 € (31.3.2016: 10 564 656 €)
Omassa pääomassa olevat B-osakkeet (31.3.2017): 20 303 500 € (31.3.2016: 7 996 500 €)
B/C osakkeille maksettu osinko: 123 486 € (tilikauden alusta 340 757 €)

[chart id=”3″]

Katso myös graafit muista avainluvuista!

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia lukuja. Vaikka arviot perustuvat sen hetkiseen parhaaseen näkemykseemme, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tehdyistä arvioista ja oletuksista.

Aiheeseen liittyvät artikkelit