Marraskuun 2017 avainluvut

Marraskuussa kuukausittainen liikevaihto oli 1,4 miljoonaa euroa. Voittoa ennen veroja syntyi 506 tuhatta euroa.

Liikevaihto: 1 429 274 € (tilikauden alusta 14 733 364 €, edellinen vuosi 10 398 589 €)
Voitto ennen veroja: 505 654 € (tilikauden alusta 4 778 710 €, edellinen vuosi 2 382 917 €)
Rahoitustoiminnan saatavat (30.11.2017): 34 864 067 € (30.11.2016: 16 764 802 €)
Oma pääoma (30.11.2017): 29 667 476 € (30.11.2016: 17 109 041 €)
Omassa pääomassa olevat B/C-osakkeet (30.11.2017): 26 241 000 € (30.11.2016: 14 749 000 €)
B/C osakkeille maksettu osinko: 172 183 € (tilikauden alusta 1 643 436 €)

[chart id=”1″]

Aiemmin tilikaudella aloitettu konsernin emoyhtiön ja Lainasto Oy:n jaksotus- ja kirjauskäytäntöjen harmonisointi on saatu valmiiksi. Tämän myötä aiemmin raportoidut tilikauden 2017 avainluvut ovat muuttuneet.

Yhtiö on muuttanut tuloslaskelman esitystapaa siten, että Materiaalit ja palvelut -ryhmässä esitetään välittömät lainanmyöntöön liittyvät kustannukset. Päivitetyt tuloslaskelmat ja taseet ovat nähtävissä Raportit-osiosta.

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia lukuja. Vaikka arviot perustuvat sen hetkiseen parhaaseen näkemykseemme, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tehdyistä arvioista ja oletuksista.