Vaihda osakkeesi vaihdanta­kelpoisiksi
A-osakkeiksi

Äänivaltaisia A-sarjan osakkeita voi ostaa ja myydä. Osakeanti etuosakkeiden omistajille avoinna 21.9.-2.10.2020.

Miksi konvertoida osakkeet?

A-osakkeilla on etuja, joita etuosakkeilla ei ole.

1.

Vaikuta yhtiön päätöksiin

A-osakkeilla on äänioikeus yhtiökokouksessa, jolloin pääset vaikuttamaan yhtiön päätöksiin ja kehitykseen.

2.

A-osakkeet hyötyvät yhtiön arvon
kehityksestä

Pääset mukaan yhtiön arvon kehitykseen ja voit seurata omistuksen arvon kehitystä Privanet-jälkimarkkinalla.

3.

A-osakkeet on tarkoitus ottaa kaupankäynnin kohteeksi

A-osakkeet on tarkoitus ottaa kaupankäynnin kohteeksi Privanet-jälkimarkkinalle arviolta lokakuussa
2020, jolloin niillä voi käydä vapaasti kauppaa.

4.

A-osakkeita tarjotaan rajoitetusti ja
etuosakkeiden lunastukset on keskeytetty

Tarjottavien A-osakkeiden määrä on rajoitettu ja yhtiöllä ei ole toistaiseksi suunnitelmia toteuttaa vastaavanlaisia konversioanteja lähiaikoina. Yhtiö on
keskeyttänyt etuosakkeiden lunastukset toistaiseksi.


A-osakkeilla on etuja, joita etuosakkeilla ei ole

Vertailu A-osakkeiden ja etuosakkeiden eduista.

Mahdollisuus osakkeiden vaihtoon vain rajoitetun ajan!

Osakeanti on suunnattu ainoastaan Korkeatuottoisen nykyisille osakkeenomistajille ja ainoastaan rajoitetun ajan.

 • Osakeanti on käynnissä ainoastaan 21.9.-2.10.2020, eikä uutta osakeantia ole näköpiirissä.
 • Osakeannin koko on yhteensä 5-8 miljoonaa euroa ja tämä vastaa maksimissaan 27 prosenttia etuosakkeista.
 • Merkintähinta maksetaan etuosakkeilla. Yhdellä etuosakkeella (B-,C-,D-,E- tai F-sarja) saa konvertoidessa 100 äänivaltaista A-osaketta.
Image
Konvertoi osakkeesi – voit konvertoida osakkeesi heti Korkeatuottoinen-palvelussa

Konversioannin tavoitteena parantaa yhtiön asemaa

Tavoitteena on luoda entistä kilpailukykyisempi ja kehittyvämpi yritys.

Kiihdyttää liiketoiminnan kasvua

Konversioanti parantaa kykyämme investoida rahoitusta tuottaviin kohteisiin ja kasvuun.

Parantaa yhtiön kannattavuutta

Etuosakkeiden konvertointi mahdollistaa yhtiölle edullisemman vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saamisen tulevaisuudessa.

Vahvistaa yhtiön maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta

Maksuvalmiutemme ja vakavaraisuutemme vahvistuu,
kun etuosakkeiden määrä pienenee konversioiden myötä.

Parantaa tunnettuutta

A-osakkeet on tarkoitus ottaa kaupankäynnin kohteeksi Privanet-jälkimarkkinalle, millä lisätään GF brändin tunnettuutta.

Parantaa edellytyksiä pörssilistautumiselle

Tavoitteenamme on kehittää yhtiötä pörssilistautumiskykyiseksi ja luoda edellytykset A-osakkeen listaamiseksi pörssiin tulevaisuudessa.

Parantaa mahdollisuuksia
yrityskaupoille

A-osakkeille muodostuu Privanet-jälkimarkkinalla markkinahinta, jolloin niitä voidaan hyödyntää tehokkaammin yrityskaupoissa.Katso
osakeantiesittely

Tutustu konversioannin tärkeisiin päivämääriin

Konversioanti on voimassa vain rajoitetun ja ennaltamäärätyn ajan.

21.9.2020. Merkintäaika alkaa

Konversioannin merkintäaika alkaa 21.9 klo 9:30.

25.9.2020. Mahdollinen keskeytys

Merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan 25.9. klo 16:30

2.10.2020. Merkintäaika päättyy

Merkintäaika päättyy 2.10. klo 16:30 (ellei keskeytetä tai pidennetä)

5.10.2020. Konversioannin tulos

Konversioannin lopullinen tulos julkistetaan 5.10.2020 (arvio) ja tarjottavat osakkeet kirjataan kaupparekisteriin.

6.10.2020. Kaupankäynti alkaa

A-osakkeiden kaupankäynti Privanet-jälkimarkkinalla alkaa 6.10.2020 (tavoite).


Konversioanti lyhyesti

Konversioannissa voit vaihtaa etuosakkeet GF Money Consumer Finance Oy:n A-osakkeiksi.

 • Yrityksen nimi

  GF Money Consumer Finance Oy
 • Osakeanti ja lisäosake-erä

  Osakeanti enintään 1 000 000 uutta A-osaketta ja lisäosake-erä enintään 600 000 A-osaketta
 • Merkintähinta

  5,00 euroa A-osakkeelta, merkintä maksetaan etuosakkeilla (B-, C-, D-, E- tai F-lajin osakkeilla)
 • Merkintämäärä

  Vähintään 100 A-osaketta. Merkitsijän tulee antaa vaihdossa vähintään yksi etuosake (etuosakkeen arvo 500,00 euroa etuosakkeelta)
 • Jaettava omistusosuus

  Noin 19 prosenttia yhtiön A-osakkeista osakeannin jälkeen edellyttäen, että kaikki uudet A-osakkeet merkitään, ja noin 27 prosenttia A-osakkeista, mikäli myös lisäosake-erä merkitään täysimääräisesti
 • A-osakkeiden nykyinen lukumäärä

  4 400 000 kappaletta
 • Arvonmääritys

  Merkintähinnan perusteella yhtiön A-osakkeiden yhteenlaskettu arvo ennen osakeantia on 22,0 miljoonaa euroa
 • Merkintäaika

  Merkintäaika 21.9.-2.10.2020 (voidaan keskeyttää aikaisintaan 25.9.2020 klo 16:30)
 • Merkintäpaikka

  www.korkeatuottoinen.fi/osakeanti2020
 • Taloudellinen neuvonantaja

  Alexander Corporate Finance Oy
Konvertointi on helppoa – voit konvertoida osakkeesi heti Korkeatuottoinen-palvelussa

A-osakkeiden ja etuosakkeiden edut ja hyödyt vertailtuna

Olemme koonneet vertailtavaksi A-osakkeiden ja etuosakkeiden tärkeimmät ominaisuudet.

A-osakkeiden ja etuosakkeiden vertailu

A-osakkeilla on äänivalta. Osakkaat pääsevät vaikuttamaan yhtiökokouksessa yhtiön kehitykseen.

Etuosakkeilla ei ole äänioikeutta.
A-osakkeenomistajat pääsevät osalliseksi mahdolliseen arvonnousuun.

Etuosakkeilla ei ole arvonnousupotentiaalia.
A-osakkeet on tarkoitus ottaa kaupankäynnin kohteeksi Privanet-jälkimarkkinalle, jossa niillä voi käydä vapaasti kauppaa.

Yhtiöjärjestyksen mukaan etuosakkeet ovat siirtokelvottomia. Etuosakkeilla ei voi käydä kauppaa.
Yhtiön tavoitteena on maksaa A-osakkeille osinkoa. Voitonjako A-osakkeille ei kuitenkaan saa vaarantaa kasvutavoitteita tai muita velvoitteita, kuten esimerkiksi osingonmaksua etuosakkeille.*

Osingonmaksu jatkuu, mikäli voitonjako ei vaaranna yhtiön kasvutavoitteita, taloudellista asemaa, maksukykyä tai muita velvoitteita.

* tutustu tarkempaan osinkopolitiikkaan
Saatat menettää sijoitetun pääomasi molemmissa.
Osinkojen verokohtelu on molemmissa sama.
A-osakkeilla on toissijainen oikeus osinkoon ja varojenjakoon purkutilanteessa.

Etuosakkeilla on etuoikeus vain kiinteään osinkoon ja purkutilanteessa etuoikeus korkeintaan etuosakkeen merkintähintaan.

Etuosakkeenomistajan vaihtoehdot

”Uskon yhtiön tulevaisuuteen ja haluan olla vahvasti mukana arvonnousupotentiaalissa. Haluan käydä kauppaa A-osakkeilla.”
”Haluan hajauttaa riskiä ja olla osittain mukana arvonnousussa. Saatan myös käydä kauppaa A-osakkeilla.”
”Uskon, että osingonmaksu jatkuu normaalisti. Ymmärrän, että yhtiö ei välttämättä lunasta etuosakkeitani takaisin.”