Raportit

 

GF Money Consumer Finance Oy:n tilikausi on 1.1.2017 alkaen kalenterivuosi. Aiempi tilikausi oli 1.6.–31.5.

Yhtiön nimi on 25.1.2018 alkaen GF Money Consumer Finance Oy. Ennen tätä yhtiö on toiminut nimellä Lainasto Oy.

Tuloslaskelmat ja taseet neljännesvuosittain:

Huom! Koska yhtiön tilikausi muutettiin 1.1.2017 alkaen kalenterivuodeksi, jäi edellinen tilikausi (1.6.2016-31.12.2016) vain 7 kuukauden mittaiseksi. Aiemmasta 1.6.-31.5. olleesta tilikaudesta johtuen vanhat neljännesvuosittaiset tuloslaskelmat ja taseet eivät seuraa kalenterivuoden vuosineljänneksiä.

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia lukuja. Vaikka arviot perustuvat sen hetkiseen parhaaseen näkemykseemme, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tehdyistä arvioista ja oletuksista.