Riskit

Korkeatuottoinen.fi on suora osakesijoitus GF Money Consumer Finance Oy:n C-sarjan osakkeisiin, joten siihen pätee normaaleja osakesijoitusten riskejä. Korkeatuottoinen ei ole myöskään pankkien talletussuojan piirissä, eli sijoittaessa on myös riski pääoman menettämisestä.

Haluamme tuoda avoimesti esiin Korkeatuottoiseen liittyviä riskejä. Siksi kerromme tällä sivulla kattavasti sekä yritykseen kohdistuvista riskeistä että sijoittajaan kohdistuvista riskeistä. Kerromme myös, kuinka yrityksemme toteuttaa riskinhallintaa, eli pyrkii suojautumaan mahdollisilta riskitekijöiltä.

Toivomme, että myös nämä tiedot auttavat sijoittajiamme muodostamaan kattavan kokonaiskuvan Korkeatuottoisesta ja yhtiöstä.