Strategia­namme on jatkaa kansainvälistä laajentumista

Tavoitteenamme on keskimäärin yli 20 prosentin vuosittainen liikevaihdon kasvu. Pääsemme tavoitteeseemme kansainvälisellä laajentumisella.


Strategia ja kasvusuunnitelma

Uudet markkinat

Kartoitamme jatkuvasti uusia mahdollisuuksia ja pyrimme laajentamaan toimintaamme aktiivisesti uusiin maihin.

Laajempi tuoteportfolio

Laajennamme tuoteportfoliota asiakkaiden tarpeiden mukaan ja pyrimme mahdollistamaan palveluidemme käytön maailmanlaajuisesti, esimerkiksi Mastercard-luottokorttien avulla.

Mukautuminen markkinoihin

Kehitämme tuoteportfoliota maakohtaisesti ottaen huomioon paikalliset tarpeet, käytännöt ja lainsäädännön asettamat puitteet.

Yritysostot

Täydennämme liiketoimintaa yritysostoilla, joilla edesautamme markkinaosuuden kasvattamista, skaalaetujen saavuttamista sekä kansainvälisesti tunnetun brändin luomista. Koronakriisin aikana markkina-asemamme on vahvistunut ja olemme kartoittaneet useampia kiinnostavia ostokohteita.

Lyhyen aikavälin fokusalueet

Toiminnan mukauttaminen nykytilanteeseen

Keskitämme liiketoiminnan fokuksen ulkomaille ja pyrimme
lisäämään Mastercard-luottokorttipalveluiden tarjontaa. Näillä
toimilla pyrimme kohentamaan liiketoimintamme kannattavuutta.

Tehokkuuden ja kannattavuuden kohentaminen

Keskitymme ylimääräisten kulujen karsimiseen sekä vieraan
pääoman rahoituksen kustannusten alentamiseen.

Vakavaraisuuden parantaminen

Keskitymme maksamaan nykyisiä velkojamme etupainotteisesti
pois ja korvaamaan nykyisiä rahoitusvälineitämme edullisemmilla
vaihtoehdoilla.