Surkea sijoitustietämys hyvien sijoitusten esteenä

Kauppalehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan suomalaisten sijoitustietämys on surkealla tasolla.

Kyselytutkimuksessa tutkittiin suomalaisten talousasenteita ja -suunnitelmia. Ainoastaan 13 prosenttia kyselyyn vastanneista piti sijoitustietämystään hyvänä. Lähes puolet kyselyyn vastanneista piti sijoitustietämystään huonona tai peräti olemattomana.

Pankkitilit edelleen suosituin sijoituskohde

Kyselyvastausten perusteella suosituin sijoituskohde on pankkitili – siitäkin huolimatta, että pankkitilien korot ovat todella matalalla.

Pankkitilien alhaiset nimelliskorot johtavat siihen, että pankkitileillä rahojaan makuuttavat voivat itse asiassa menettää jatkuvasti rahaa. Rahan todellinen tuottoprosentti, reaalikorko, nimittäin syntyy, kun nimelliskorosta vähennetään inflaatio.

Negatiivinen reaalikorko johtaa siihen, että rahat häviävät salakavalasti ja huomaamatta.

Parempituottoisiin sijoituksiin ei uskalleta lähteä

Tutkimuksesta tehtyjen johtopäätösten perusteella suurin este parempituottoisiin sijoituksiin siirtymiselle on uskallus.

Huonon sijoitustietämyksen myötä suomalaiset eivät uskalla tehdä parempituottoisia sijoituksia. Tämä johtaa siihen, että rahoja pidetään turvallisiksi mielletyissä sijoituskohteissa, kuten pankkitileillä ja asunnoissa.

Askelta parempituottoisiin sijoituksiin pidetään suurena, koska monet sijoitusmuodot nähdään monimutkaisina ja vaikeina. Tämä johtuu useimmiten siitä, ettei kaikkia helpompia sijoitusmuotoja tunneta.

Siksi onkin paikallaan esitellä Korkeatuottoinen.

Korkeatuottoinen ei edellytä aiempaa sijoituskokemusta

Korkeatuottoinen.fi on hyvä vaihtoehto kaikille sijoittajille – mutta erityisen hyvä vaihtoehto Korkeatuottoinen on sijoittajille, joilla ei ole paljoa aiempaa sijoituskokemusta.

Tämä johtuu siitä, että Korkeatuottoinen on osakesijoitus, joka ei edellytä minkäänlaista hallinnointia – eli aiempaa sijoituskokemusta ei siis vaadita.

Korkeatuottoinen tarjoaa vähintään kuuden kuukauden sijoituksille tasaisen kahdeksan prosentin osinkotuoton. Tuotto on siis erinomainen verrattuna pankkitalletuksiin ja moniin muihin sijoituksiin.

Korkeatuottoisessa ei ole myöskään minkäänlaisia kuluja – sijoituksen voi jopa lopettaa koska tahansa ja ilman kuluja. Lisäksi Korkeatuottoisen tuotot tilitetään kuukausittain, joten sijoituksesta maksettavia tuottoja on helppo seurata.

Kaiken lisäksi Korkeatuottoisen minimisijoitus on ainoastaan 500 euroa. Tämän ansiosta Korkeatuottoinen sopii hyvin myös säännölliseen säästämiseen.

Korkeatuottoinen.fi on palvelu, jonka kautta sijoittajat voivat merkitä Lainasto Oy:n etuoikeutettuja osakkeita, joille maksetaan kuukausittain kiinteää osinkoa.

Lue lisää täältä.

Ota yhteyttä täältä.

Tee sijoitus täältä

Lähde: http://www.kauppalehti.fi/uutiset/suomalaisten-sijoitustietamys-on-surkeaa/nnaMnBmq

Aiheeseen liittyvät artikkelit