Syyskuun 2017 avainluvut

Syyskuussa kuukausittainen liikevaihto oli 1,287 miljoonaa euroa. Voitto ennen veroja 402 tuhatta euroa.

Syyskuun liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vaikuttivat kertaluonteiset alaskirjaukset sekä markkinointi- ja myyntikulujen kasvattaminen.

Epävarmojen saatavien alaskirjaukset ovat osa normaalia luottokannan hallintaa. Epävarmojen saatavien alaskirjaus vapauttaa taseeseen laskennallisen luottotappiovarauksen muodossa sitoutunutta pääomaa.

Liikevaihto: 1 286 687 € (tilikauden alusta 11 928 253 €, edellinen vuosi 8 236 446 €)
Voitto ennen veroja: 401 893 € (tilikauden alusta 3 864 044 €, edellinen vuosi 1 862 742 €)
Rahoitustoiminnan saatavat (30.9.2017): 32 243 134 € (30.9.2016: 14 644 886 €)
Oma pääoma (30.9.2017): 29 708 087 € (30.9.2016: 15 018 011 €)
Omassa pääomassa olevat B/C-osakkeet (30.9.2017): 26 534 500 € (30.9.2016: 12 376 500 €)
B/C osakkeille maksettu osinko: 164 454 € (tilikauden alusta 1 295 076 €)

[chart id=”1″]

Kuvaajat muista avainluvuista

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia lukuja. Vaikka arviot perustuvat sen hetkiseen parhaaseen näkemykseemme, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tehdyistä arvioista ja oletuksista.

Päivitetty 23.1.2018: Konsernin emoyhtiön ja Lainasto Oy:n jaksotus- ja kirjauskäytäntöjen harmonisointi on saatu valmiiksi. Tämän myötä aiemmin raportoidut tilikauden 2017 avainluvut ovat muuttuneet. Muuttuneet luvut yllä.