Raportoimme aina säännöllisesti

Julkaisimme säännöllisesti osavuosikatsaukset ja tilinpäätökset, jotta sijoittamme voivat tutustua talouslukuihin itse.


Tuloslaskelmat ja taseet neljännesvuosittain

Tuloslaskelmat ja taseet neljännesvuosittain:

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia lukuja. Vaikka arviot perustuvat sen hetkiseen parhaaseen näkemykseemme, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tehdyistä arvioista ja oletuksista.