Tammikuun 2017 avainluvut

Päivitetty 23.1.2018: Konsernin emoyhtiön ja Lainasto Oy:n jaksotus- ja kirjauskäytäntöjen harmonisointi on saatu valmiiksi. Tämän myötä aiemmin raportoidut tilikauden 2017 avainluvut ovat muuttuneet. Muuttuneet luvut alla.

Päivitetty 28.6.2017: Lainasto Oy:n jaksotus- ja kirjauskäytännöt on kevään 2017 aikana muutettu vastaamaan konsernin emoyhtiön käytäntöjä. Harmonisointi on toteutettu takautuvasti tilikauden alusta (1.1.2017) alkaen, mistä johtuen aiemmin raportoidut tammi- ja helmikuun avainluvut ovat muuttuneet. Muuttuneet luvut alla.


Tammikuun 2017 tilintarkastamattomat avainluvut:

Liikevaihto: 1 163 930 € (edellinen vuosi 767 056 €)
Voitto ennen veroja: 132 385 € (edellinen vuosi 301 964 €)
Rahoitustoiminnan saatavat (31.1.2017): 19 881 384 € (31.1.2016: 8 588 494 €)
Oma pääoma (31.1.2017): 20 367 076 € (31.1.2016: 8 619 057 €)
Omassa pääomassa olevat B-osakkeet (31.1.2017): 18 232 500 € (31.1.2016: 6 433 000 €)
B/C osakkeille maksettu osinko: 101 804 €

[chart id=”3″]

Katso myös graafit muista avainluvuista!

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia lukuja. Vaikka arviot perustuvat sen hetkiseen parhaaseen näkemykseemme, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tehdyistä arvioista ja oletuksista.

Aiheeseen liittyvät artikkelit