Tiedotamme ja viestimme avoimesti

Viestimme sijoittajille ja kumppaneille säännöllisesti, jotta kaikki pysyvät ajantasalla yhtiömme tilanteesta.

  • Kommentit pois päältä artikkelissa Tuloslaskelma ja tase 1.1.–30.9.2021

Tuloslaskelma ja tase 1.1.–30.9.2021

Julkaisimme sivustomme Taloudellinen informaatio -osiossa tilikauden 1.1.2021–31.12.2021 kolmannen kvartaalin tuloslaskelman ja taseen. Myös päivitetyt avainluvut ovat nähtävissä Konsernin tunnuslukuja -osiossa. 1.1.–30.9.2021 yhteenveto liikevaihto 12 385 758,05 euroa voitto (tappio) ennen veroja -437 581,07 Tulolaskelma ja tase 1.1.–30.9.2021 (.pdf) Tilikauden 1.1.2021–31.12.2021 luvut ovat tilintarkastamattomia lukuja. Vaikka alustavat arviot perustuvat parhaaseen näkemykseemme, on mahdollista, että toteumat poikkeavat...


  • Kommentit pois päältä artikkelissa Katsaus liiketoimintaan 3.11.2021

Katsaus liiketoimintaan 3.11.2021

Väliaikaisen korkokaton poistumisella on positiivinen vaikutus yhtiön kannattavuuteen Suomessa. Olemme lisäksi saaneet uudelleenrahoitettua lokakuussa 2021 erääntyneet lainat. Yhtiön taloudellisen tilanteen vuoksi etuosakkeiden lunastukset ja osingonmaksu pysyvät kuitenkin keskeytettyinä. Yhtiö arvioi vuoden 2020 tilinpäätöksessään, että sen hetkiset kassavarat riittävät nykytasoisen toiminnan rahoittamiseen vuoden 2021 kolmannelle neljännekselle saakka. Yhtiö on saanut uudelleenrahoitettua lokakuussa 2021 erääntyneet lainat, ja...


  • Kommentit pois päältä artikkelissa Väliaikaisen korkokaton voimassaolo päättyy

Väliaikaisen korkokaton voimassaolo päättyy

Kulutusluottojen kymmenen prosentin enimmäiskoron ja suoramarkkinointikiellon voimassaolo päättyy tänään. Kuluttajansuojalakia muutettiin koronaviruksen vuoksi 1.7.2020 ja väliaikainen lakimuutos sai jatkoa 1.1.2021. Väliaikaisen korkokaton aikana kulutusluotoista on saanut periä enintään 10 prosentin korkoa. Lisäksi kulutusluottojen suoramarkkinointi on ollut kokonaan kiellettyä. Väliaikaisen korkokaton päättymisen jälkeen voimaan jää syyskuussa 2019 asetettu 20 prosentin korkokatto. Tämä korkokatto ei kuitenkaan koske...


  • Kommentit pois päältä artikkelissa Tuloslaskelma ja tase 1.1.–30.6.2021

Tuloslaskelma ja tase 1.1.–30.6.2021

Julkaisimme sivustomme Taloudellinen informaatio -osiossa tilikauden 1.1.2021–31.12.2021 ensimmäisen puolivuotisjakson tuloslaskelman ja taseen. Myös päivitetyt avainluvut ovat nähtävillä Konsernin tunnuslukuja -osiossa. 1.1.–30.6.2021 yhteenveto liikevaihto 8 020 872,13 euroa voitto (tappio) ennen veroja -189 134,32 euroa Tuloslaskelma ja tase 1.1.-30.6.2021 (.pdf) Tilikauden 1.1.2021 – 31.12.2021 luvut ovat tilintarkastamattomia lukuja. Vaikka alustavat arviot perustuvat parhaaseen näkemykseemme, on mahdollista, että toteumat...


  • Kommentit pois päältä artikkelissa Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

GF Money Consumer Finance Oy:n A-osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 30.6.2021 klo 13.00 Helsingissä. Yhtiö suhtautuu koronavirusepidemiaan erittäin vakavasti. Yhtiökokous ja esitykset pidetään mahdollisimman lyhyenä, ja kokouksessa käsitellään vain yhtiökokouskutsun mukaiset, välttämättömät asiat. Yhtiökokouksessa ei järjestetä tarjoilua. Vallitsevan koronavirusepidemiatilanteen johtuen, osakkeenomistajia pyydetään olemaan tulematta henkilökohtaisesti kokouspaikalle ja osallistumaan yhtiökokoukseen ensisijaisesti asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajat...


  • Kommentit pois päältä artikkelissa Tuloslaskelma ja tase 1.1.-31.3.2021

Tuloslaskelma ja tase 1.1.-31.3.2021

Julkaisimme sivustomme Taloudellinen informaatio -osiossa tilikauden 1.1.2021-31.12.2021 ensimmäisen kvartaalin tuloslaskelman ja taseen. Myös päivitetyt avainluvut ovat nähtävillä Konsernin tunnuslukuja -osiossa. 1.1.-31.3.2021 yhteenveto liikevaihto 3 990 110,06 euroa voitto ennen veroja 42 463,87 euroa Tuloslaskelma ja tase 1.1.-31.3.2021 (.pdf) Tilikauden 1.1.2021 – 31.12.2021 luvut ovat tilintarkastamattomia lukuja. Vaikka alustavat arviot perustuvat parhaaseen näkemykseemme, on mahdollista, että...


  • Kommentit pois päältä artikkelissa Kaupankäynti Privanetissä keskeytynyt

Kaupankäynti Privanetissä keskeytynyt

Yhtiön äänivaltaiset A-osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena Privanetin jälkimarkkinapaikalla. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) julkaiseman raportin ja finanssivalvonnan tekemän tulkinnan perusteella Privanet on joutunut toistaiseksi keskeyttämään kaupankäynnin jälkimarkkinapaikalla. Privanet selvittää potentiaalisia vaihtoehtoja, jotta se voisi tarjota mahdollisuuden käydä kauppaa listaamattomien yhtiöiden osakkeilla. GF Money Consumer Finance Oy selvittää tilannetta ja kartoittaa aktiivisesti myös muita mahdollisuuksia kaupankäynnin jatkamiseksi....


  • Kommentit pois päältä artikkelissa Vuoden 2020 tilinpäätös julkaistu

Vuoden 2020 tilinpäätös julkaistu

Olemme julkaisseet tilikauden 1.1.2020–31.12.2020 tilintarkastetun tilinpäätöksen GF Money Consumer Finance Oy:n osalta. Pääset tutustumaan tilinpäätökseen sivuston taloudellinen informaatio -osiossa. Yhtiön tulosta ja taloudellista asemaa tilikaudella 1.1.2020 – 31.12.2020 kuvaavat seuraavat tunnusluvut: GFMCF Oy GFMCF konserni Rahoitustoiminnan saatavattilikauden lopussa 31,29 m€ 55,39 m€ Liikevaihto 7 810 632 € 17 459 112 € Liikevoitto (-tappio) -1 366...


  • Kommentit pois päältä artikkelissa Lähivuosien liiketoimintasuunnitelma

Lähivuosien liiketoimintasuunnitelma

Väliaikainen korkokatto on vaikeuttanut liiketoimintaa Suomessa ja sen kesto voi olla ennakoitua pitkäaikaisempi, minkä johdosta kehitämme liiketoimintaamme vastaamaan uutta toimintaympäristöä. Poikkeusoloista huolimatta liiketoimintamme jatkuu normaalisti jokaisessa toimintamaassamme. Kuluttajalainojen toimintaympäristö on muuttunut haasteellisemmaksi viime vuosien aikana johtuen mm. korkokattosääntelyn tiukentumisesta sekä koronaviruksen aiheuttamista väliaikaisista sääntelyistä. Toimintaympäristön muutosten takia kannattavuutemme Suomessa on heikentynyt, ja siirrämme liiketoimintamme fokusta...


  • Kommentit pois päältä artikkelissa Virtuaalinen Mastercard-luottokortti

Virtuaalinen Mastercard-luottokortti

Olemme lanseeranneet asiakkaillemme virtuaaliset Mastercard-luottokortit Olemme laajentaneet tutkimus- ja kehitystyötämme ratkaisuihin, joilla pääsemme lähemmäs kuluttajien ostotapahtumia. Ensimmäinen julkaistu tuote on virtuaalinen Mastercard-luottokortti, jonka lanseerasimme alkuvuodesta 2021. Mastercard-luottokorttien avulla pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä monipuolisemmin ja vastaamaan heidän muuttuviin tarpeisiin. Pystymme hyödyntämään Mastercardista saatavaa dataa myös muussa luotonannossamme ja näin ollen parantamaan lainakantamme laatua. Luottokorttien sääntely Mastercard...