Toukokuun 2016 avainluvut

Toukokuu on Lainaston tilikauden viimeinen kuukausi, joten voimme kuukausittaisten lukujen ohella tarkastella myös koko vuoden lukuja ja vertailla niitä aiempaan tilikauteen.

Toukokuussa liikevaihto pysyi huhtikuun tasolla, ollen 925 000 euroa. Koko vuoden liikevaihto kuitenkin kasvoi viime vuodesta 78 %, ollen liki 8,5 miljoonaa euroa!

Toukokuun tulos ennen veroja oli 113 000 euroa. Koko vuoden tulos ennen veroja kasvoi vuoden takaisesta 130 %, ollen n. 2,1 miljoonaa euroa. Toukokuun tulosta rasittivat muun muassa suunnitelman mukaiset poistot, jotka kirjataan tilikauden viimeiselle kuukaudelle.

Sijoittajien ja yhtiön kannalta on ilahduttavaa, että Lainasto on onnistunut kasvattamaan liikevaihtoaan ja parantamaan kannattavuuttaan huomattavasti edelliseen tilikauteen verrattuna. Tämä antaa hyvät lähtökohdat uudelle tilikaudelle. Ennakoimmekin sekä kasvun että kannattavuuden jatkuvan vakaana.

[chart id=”1″]

Toukokuun 2016 tilintarkastamattomat avainluvut:

Liikevaihto: 925 096 € (tilikauden alusta 8 464 345 €, edellinen tilikausi 4 752 605 €)
Voitto ennen veroja: 113 064 € (tilikauden alusta 2 142 297 €, edellinen tilikausi 933 845 €)
Rahoitustoiminnan saatavat (31.5.2016): 11 694 144 € (31.5.2015: 4 348 608 €)
Oma pääoma (31.5.2016): 11 833 823 € (31.5.2015: 3 528 053 €)
Omassa pääomassa olevat B-osakkeet (31.5.2016): 8 960 000 € (31.5.2015: 1 961 500 €)

Huom! Yhtiö ennakoi tilinpäätöksen yhteydessä 175 000 – 200 000 euron lisäystä luottotappiovaraukseen. Näin ollen tilikauden lopullinen tulos ennen veroja tulisi olemaan n. 1,95 miljoonaa euroa.

Lainasto noudattaa hyvän kirjanpitotavan mukaista varovaisuuden periaatetta siten, että taseessa olevat saatavat arvostetaan nimellisarvon sijasta todelliseen tai todennäköiseen arvoon. Käytännössä tämä tehdään kuukausittain siten, että liiketoiminnan kuluissa huomioidaan toteutuneet luottotappiot, ja juoksevasti lainakannan koon sekä toteutuneiden luottotappioiden mukaisesti elävä luottotappiovaraus. Näin varmistetaan, että yhtiön tulos ja tase antavat toiminnasta oikean ja tarkan kuvan, sekä kuukausittain että neljännesvuosittain.

Katso myös graafit muista avainluvuista!

4 replies on “Toukokuun 2016 avainluvut”

Juhani Lauttia

Lainastolla menee hienosti. Jatkakaa sammaan tahtiin Minä olen mukana.

Mika Varvikko

Hyvää työtä olette tehneet koko tiimi. Onnittelut. Minäkin haluan olla mukana.

Voiko rahoitusalan toimijoista muut kuin pankit tehdä luottotappiovarauksia? Nimim. tietämätön

Hei Otto! Kyllä tämä on mahdollista, joskaan emme saa vähentää luottotappiovarausta samoin kuin pankit. Kuten yllä todettiin, noudatamme kuitenkin hyvän kirjanpitotavan mukaista varovaisuuden periaatetta siten, että arvostamme taseessa olevat saatavat nimellisarvon sijasta todelliseen tai todennäköiseen arvoon.

Comments are closed.