Toukokuun 2017 avainluvut

Päivitetty 23.1.2018: Konsernin emoyhtiön ja Lainasto Oy:n jaksotus- ja kirjauskäytäntöjen harmonisointi on saatu valmiiksi. Tämän myötä aiemmin raportoidut tilikauden 2017 avainluvut ovat muuttuneet. Muuttuneet luvut alla.

Toukokuussa liikevaihto kasvoi hieman edelliskuusta, ollen 1 420 000 euroa. Kasvaneet liiketoiminnan kulut vähensivät tulosta, mutta voitto ennen veroja oli silti 418 000 euroa.

Liikevaihto: 1 419 907 € (tilikauden alusta 6 467 559 €, edellinen vuosi 4 276 279 €)
Voitto ennen veroja: 427 393 (tilikauden alusta 1 738 213 €, edellinen vuosi 867 816 €)
Rahoitustoiminnan saatavat (31.5.2017): 27 267 081 € (31.5.2016: 11 508 121 €)
Oma pääoma (31.5.2017): 24 913 292  (31.5.2016: 11 386 505 €)
Omassa pääomassa olevat B-osakkeet (31.5.2017): 22 372 500 € (31.5.2016: 9 110 000 €)
B/C osakkeille maksettu osinko: 150 684 € (tilikauden alusta 629 869 €)

[chart id=”1″]

Graafit muista avainluvuista

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia lukuja. Vaikka arviot perustuvat sen hetkiseen parhaaseen näkemykseemme, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tehdyistä arvioista ja oletuksista.

Aiheeseen liittyvät artikkelit